Посетете страницата на Enterprise Europe Network - България:

      

Шести национален конкурс за иновативно предприятие на годината 2009

За шеста поредна година Фондация «Приложни изследвания и комуникации», Enterprise Europe Network – България, в партньорство с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Мисията на Световната Банка в България проведоха конкурс за иновативно предприятие на годината. Министър-председателят на Р България, г-н Бойко Борисов, връчи наградите на победителите – Смартком България (в категорията средно и голямо предприятие) и ОРАК инженеринг (в категорията малко предприятиe) на 1 март 2010 г. в рамките на Шестия Национален иновационен форум.

За първи път беше дадена награда и за научноизследователска организация на годината. Институтът по механика в БАН и Лабораторията "CAD/CAM/CAE в Индустрията" в Технически Университет – София завоюваха отличието за 2009 г. Награди за иновативната си дейност през 2009 г. получиха и AMK «Задвижаваща и управляваща техника», Бианор Сървисиз, Техкерамика и Дисси.

Не само наградените предприятия и научноизследователски оргаизации, но практически всички участващи в конкурса илюстрират една от важните тези на доклада Иновации.бг 2010: Сътрудничеството между бизнеса и научните организации е основен фактор за иновативност и качество. Това сътрудничество може да бъде проява на класически тип академично предприемачество, където учени и преподаватели основават и управляват иновативни предприятия; паралелна заетост в двете сфери; съвместна работа по проекти, финансирани от предприятията или програми на Европейската комисия, както и бизнес програми (лаборатории, нови магистърски програми, привличане на експерти от бизнеса да водят лекции и упражнения) за развитието на човешкия ресурс в партньорство с университетите.

Друга важна обща характеристика на победителите е високата им ИКТ- интензивност – това са или ИКТ фирми в тесния смисъл или фирми, които значимо използват ИКТ в цялостния жизнен цикъл на иновациите си. Факт, който също се дискутира в доклада Иновации.БГ 2010. Една пета от всички разходи за НИРД в страната се падат на ИКТ сектора, и над половината в ИКТ-интензивните сектори.

За шест години наградата се утвърди като водеща в сферата на иновациите в България. 35-те наградени предприятия до този момент вече се радват на ползите от награда – повишена видимост и доверие, повече поръчки, но и отговорност. Много качествени разработки, с потенциал за пазарно развитие не успяват да бъдат наградени, но предприятията могат да разчитат, че ще получат необходимото съдействие за технологичен трансфер или подготовка на НИРД проект за финансиране с европейски средства от организациите в Enterprise Europe Network.

I. Категория малки предприятия

1. ОРАК Инженеринг

ОРАК Инженеринг е водеща софтуерна компания, създадена през 1996 г., която към момента разполага с представителства в oсем различни страни и вече има над 5000 инсталации в Европа, Азия и Северна Америка. Основната дейност на фирмата е създаване, внедряване и поддръжка на софтуерни решения за търговия, туризъм и производство. Печелила е многобройни отличия на български и международни изложения, панаири и конкурси. Носител е на наградата за Иновативно предприятие за 2008 г.

ОРАК Инженеринг участва в конкурса с два модула от собствена платформа за управление на бизнеса - R6 IBR (Interactive Business Reporter) и R6 ORB (Online Restaurant Booking). Платформата дава възможност за постигане на оперативна съвместимост между разнородни системи за управление на бизнеса и за свързване на бизнес процесите на едно предприятие с услуги на социални мрежи, системи за електронни разплащания, системи за позициониране и др. ОРАК R6 IBR има вградени интеграции с двете най-разпространени в света системи за управление на бизнеса – Мicrosoft Dynamics и SAP R3.

Лице за контакт: Георги Халачев
Адрес: гр. Пловдив, бул. Санкт Петербург 48
Тел.: 032/ 636 425
Email: office@orakgroup.com
URL: www.orak-bg.com

2. АМК „Задвижваща и управляваща техника”

АМК „Задвижваща и управляваща техника” е дъщерна фирма на немският холдинг АМК и Ко. В технологично отношение АМК е на световно ниво и е реализирала множество иновативни проекти в Източна Европа и Централна Азия. В България АМК е помогнала на редица предприятия от практически всички сектори на икономиката да внедрят процесни иновации. АМК – България е реализирала иновативни проекти в Русия, Румъния, Турция, Гърция и Македония. Поддържа дългосрочно сътрудничество с Технически Университет – Габрово изграждайки лаборатории, обучавайки студенти и чрез включването в разнообразни изследователски проекти. Българският развоен отдел в АМК има ключова роля в нови разрабтки на серво-двигатели и тяхното управление.

Иновативният продукт, с които АМК участва в конкурса е система за генериране на изкуствено вълнение в изследователски басейн за провеждането на експериментални хидродинамични изследвания. Иновативното решение е новост за световния пазар и е разработено за Института по хидро и аеродинамика на БАН. В резултат на внедряването на тази технологична разработка, мореплавателните съдовете могат да се изпитват два пъти по-бързо, в по-близки до реалността условия, което води до намаляване на разходите по изпитателния процес с 65%.

Лице за контакт: Стефан Деевски
Адрес: гр. Габрово, ул. „Генерал Николов” №1
Тел.: 066/819 102
Email: stefan.deevski@amk-drives.bg
URL: http://bg.amk-antriebe.de

3. ДИССИ

Фирма ДИССИ е инженерингова фирма, специализирана в разработване, проектиране и внедряване на системи за оперативно-диспечерското управление в ЖП транспорта. ДИССИ е типичен пример за нишово академично предприемачество с лидерска позиция на пазара.

Иновативният продукт, с който ДИССИ участва в конкурса е последна генерация на SCADA-системата ДИСИМ 2000, проектирана и разработена за нуждите на Метрополитена на гр. София. Системата позволява наблюдението и прякото автоматично управление на процесите по експлоатация и преди всичко безопасността на пътниците в софийското метро. Чрез уникалната за България разработка се постига намаляване на времето за ъпгрейд и повишаване на надеждността при интегриране на нови модули в системите за оперативно диспечерско управление.

Лице за контакт: Евтим Горанов
Адрес: гр. София, ЖК „Лагера”,Бл.59, Ет. 11, ап. 50
Тел.: 0888 708406
Email: evtimg36@abv.bg
URL: http://disy-bg.com

II. Категория средно и голямо предприятие

1. Смартком – България АД

Основната дейност на фирма Смартком е системна интеграция в областта на съвременните информационни и комуникационни технологии, професионални услуги и развитие на технологии и продукти в сферата на микро и нано електрониката. Като системен интегратор Смартком заема лидерска позиция на българския пазар за операторски клас мрежови решения.

Един от иновативните продукти, с които Смартком участва в конкурса е фамилия LAN комутатори StrongAccess за осигуряване на качествен интернет достъп, които гарантират качество на тройната услуга (пренос на глас, видео и данни). Фамилията комутатори е внедрена в мрежата на един от големите български интернет доставчици. Смартком участва в конкурса и с технология за софтуерни продукти и библиотеки за проектиране на електронни интегрални схеми, разработвани от фирмата като част от международен консорциум, развиващ уникална в световен мащаб технология за технологични възли от 0.25 микрометра до 22 нанометра. Работи в сътрудничество с Технически универистет – София и Сoфийски Университет «Св. Климент Охридски» както по посбствени проекти, така и по финансирани от Европейската комисия.

Лице за контакт: Петър Статев
Адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе №7, 7-ми км., БИЦ ИЗОТ, ет.3
Тел.: 02 9650650
Email: office@smartcom.bg
URL: www.smartcom.bg

2.Бианор Сървисиз”

„Бианор” е българска софтуерна компания специализирана в областта на телекомуникациите. Бианор създава иновативни решения, с които помага на бизнеса да се възползва пълноценно от съвременните мобилни технологии. Сред клиентите и партньорите на компанията са водещи световни имена, IBM, Nokia, Sun Microsystems, Intel и други. Продукти, разработени от компанията се ползват в организации като US Department of Defense, NASA, Nokia, IBM, Microsoft, както и от стотици хиляди притежатели на iPhone. Бианор е носител на награда от конкурса за иновативно предприятие 2008.

Иновативният продукт, с които Бианор участва в конкурса е iMediaShare - технология, която позволява споделяне на мултимедийно съдържание през мобилни устройства. На практика технологията позволява мултимедийни файлове съхранени на мобилния телефон да се гледат на домашния телевизор посредством Wi-Fi връзка и наличната домашна мултимедийна система. iMediaShare, оригинално разработен за iPhone ще бъде скоро достъпен и за Андроид. Технологията е новост за световния пазар.

Лице за контакт: Костадин Йорданов
Адрес: гр. София, ул. „Черковна” №78
Тел.: 02 460 4200
Email: marketing@bianor.com
URL: www.bianor.com

3. Техкерамика

Фирма Техкерамика е специализирана в разработка и производство на изделия от техническа керамика. Към момента Техкерамика е един от трите водещи световни производители на изделия от алуминиев титанат, като пазарния дял на фирмата непрекъснато нараства. Техкерамика е сред водещите световни производители на конструкционна керамика, намираща приложение във всички сфери на индустрията.

Продуктите, с които фирмата участва в конкурса са два. Първият са тръби „Blasch ” - изделие от техническа керамика, използвано като леярски консуматив в специални инсталации за кокилно леене на голямо габаритни детайли от алуминий. Втората разработка е балистична керамика, изделията от която са основна част от съставната защитна броня, която разрушава челната част на куршума, погасява неговата кинетична енергия и възпрепятства проникването и по-нататъшната му поразяваща способност.

Лице за контакт: Преслав Христов
Адрес: гр.Мездра, ул.”Боденско шосе” № 1
Тел.: 0910/ 92787
Email: pvh@mail.bg
URL: http://www.techceramic-m.com/en/index.html

III. Научноизследователска организация на годината

Институт по механика БАН

Институтът по механика е водещ научен център с традиции във фундаменталните и приложни научни изследвания в областта на механика на деформируемото твърдо тяло, механика на флуидите, роботика, мехатроника и биомеханика.

Продуктите, с които фирмата участва в конкурса са автоматизирана система за безразрушителен контрол на механичните свойства и структурата на метални материали, както и с уред за акупресура, предназначен за функционална рехабилитация на болни с тежка двигателна инвалидност. Тази разработка е новост за световния пазар.

Лице за контакт: Емил Маноах
Адрес: София 1113, ул. ”Акад. Г. Бончев”, блок 4
Тел.: 02 973 31 40
Email: e.manoach@imbm.bas.bg
URL: http://info.imbm.bas.bg

Лаборатория "CAD/CAM/CAE в Индустрията", Технически Университет - София

Лаборатория "CAD/CAM/CAE в Индустрията" на "Машинно технологичен факултет" , Технически Университет - София е създадена през 1990. Дейността на лабораторията включва изготвяне на концепции, проектиране, моделиране и оптимизация, прототипиране и създаване на цялостни решения при развитие на иновативни продукти в областта на виртуалното инженерство.

Продуктът, с който фирмата участва в конкурса е модулната система A.Master Cut за високоскоростно прецизно рязане на листови материали с лазер, плазма и водна струя под високо налягане. Системата е новост за световния пазар.

Лице за контакт: Борислав Романов
Адрес: София, бул. "Кл. Охридски" 8
Тел.: 02 965 25 74
Email: office@3clab.com
URL: www.3clab.com

Фото галерияВидео архив

Медийно отразяване

Предишни издания на Националния конкурс за иновативно предприятие на годината

Новини
Министър-председателят на Р България, г-н Бойко Борисов, връчи наградите на победителите – Смартком България (в категорията средно и голямо предприятие) и ОРАК инженеринг (в категорията малко предприятиe) на 1 март 2010 г. в рамките на Шестия Национален иновационен форум.
Церемонията по награждаването на победителите в Четвъртия национален конкурс за иновативно предприятие на годината ще се проведе на 07. 02. 2008 г. по време на Четвъртия национален иновационен форум още»
Пресконференция, посветена на Четвъртия национален конкурс за иновативно предприятие на годината още»
Предстоящо: Пресконференция още»
Призът „Иновативно предприятие на годината” бе обявен за една от добрите практики на европейската мрежа IRC Network още»
«архив 2006»
Журито по конкурса ще заседава на 14-ти декември, за да определи победителите в Третия национален конкурс за иновативно предприятие на годината още»
Церемонията по награждаването на победителите ще се проведе на 19.12.2006 г. още»
Карти за участие в конкурса ще се приемат до 27.10.2006 още»
Стартира Третият национален конкурс за иновативно предприятие на годината още»


  © ЕИЦ България, www.irc.bg
Сайт на ARC Fund
Copyright & Disclaimer | Privacy policy
   
    Design:nickyz.com