ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Бюлетин

Фондация "Приложни изследвания и комуникации" издава на български език специализиран бюлетин „Вести” с подбрана информация за най-новите тенденции и актуални събития в областта на иновациите, “B2B” борса с оферти и заявки за нови технологии и бизнес партньорства, представяне на политики, добри практики и програми за финансиране и развитие на икономиката на знанието и информационното общество.

Изберете препратките по-долу, за да се абонирате и/или за да ползвате последните и предишните броеве на бюлетина.

 

Бюлетин ВЕСТИ е дългогодишно издание на Фондация „ПИК”, стартирало с основаването на Европейския иновационен център (IRC-Bulgaria) и признато за един от водещите информационни източници в областта на иновациите и разпространението на нови технологии.

С развитието на информационните технологии и средствата за комуникация, бюлетинът постепенно премина от печатно издание в електронно, разпространявано по е-мейл.Абонирай се за е-Вести :: Последен брой :: Архив

 

 

 

Бюлетинът Информационно общество бе създаден с цел да се повиши обществената информираност за ролята на Информационното общество в България и Европа.

Този бюлетин предоставя специализирана информация за политиките и законодателството на България и на ЕС в областта на Информационното общество; Европейски, регионални и национални програми и проекти в тази сфера; изследвания и анализи за тенденциите и обществената информираност за информационните и комуникационни услуги.

Архив


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND