ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Събития

| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |

» Тринадесети Национален иновационен форум „България в глобалните технологични вериги“ , Фондация "Приложни изследвания и комуникации", АРК Консултинг, Еnterprise Europe Network – България, Представителството на ЕК в България, с подкрепата на и Единен център за иновации на БАН в медийното партньорство с Българска национална телевизия,  списание "Икономика" и икономически портал Economic.bg, проведоха Тринадесетия Национален иновационен форум "България в глобалните технологични вериги", 15 декември 2017 г.

Д-р Огнян Шентов, Председател на Фондация "Приложни изследвания и комуникации" откри Форума и сподели, че докладът Иновации.бг е един вече наложил се инструмент, който повече 10 години прави анализ на иновационната екосистема на страната.

Президентът на Република България, г-н Румен Радев, изтъкна значимостта на Форума за развитието на българската иновационна среда.

По време на Форума се състоя и церемонията по награждаване на отличените предприятие в Тринадесетия национален конкурс "Иновативно предприятие на годината", 2017.

» Тринадесети Национален иновационен форум „България в глобалните технологични вериги“ ,

Фондация "Приложни изследвания и комуникации", АРК Консултинг, Еnterprise Europe Network – България, Представителството на ЕК в България, с подкрепата на Генерална дирекция “Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия и Единен център за иновации на БАН в медийното партньорство с Българска национална телевизия, списание "Икономика" и икономически портал Economic.bg, организират Тринадесетия Национален иновационен форум "България в глобалните технологични вериги".

Форумът ще се проведе на 15 декември 2017 г., от 11:00 ч. в София Хотел „Балкан“, зала „Средец“ (бивш хотел „Шератон“).

Националният иновационен форум е ежегодно събитие, с традиции в България, което обединява усилията на всички заинтересовани страни за подобряване на иновационната среда в страната.

Събитието ексклузивно представя и националния доклад Иновации.бг, който ежегодно изготвя оценка на иновационния потенциал на българската икономика и позицията й в европейски мащаб.

По време на форума с участието на Президента на Република България г-н Румен Радев и вицепремиера Томислав Дончев ще се проведе и церемонията за награждаване на победителите в 13-то издание на Националния конкурс „Иновативно предприятие на годината 2017.» Конкурсът за Стартъп на годината 2018 г. CESA събира кандидатури до 15 юни, До 15 юни 2018 г. се приемат номинации на успешни новостартиращи предприятия за международния конкурс Стартъп на годината 2018 г. Central European Startup Awards (CESA) се организира в Австрия, Полша, Чехия, Словакия, Сърбия, Словения, Хърватия, Румъния, Унгария и България.

» Хоризонт 2020 става Хоризонт Европа през 2021 г., Европейската комисия обяви плановете си за бъдещето на програма Хоризонт 2020 след 2020 г. Хоризонт Европа ще разполага с бюджет от 98 млрд. евро за подкрепа на научните изследвания и иновациите.

» Академия за иновации: ИДЕИТЕ 2018 - 1-2 юни 2018, За трета поредна година АРК Консултинг, консултантското звено на Фондация "Приложни изследвания и комуникации", подкрепя Академия за иновации - хакатон за студенти. Събитието се организира от Innovation Starter и Обединени идеи за България.

» Европейски награди за насърчаване на предприемачеството, До 31 май се приемат кандидатури за конкурса Европейски награди за насърчаване на предприемачеството. Европейските награди отличават най-успешните и оригинални проекти, реализирани от национални, регионални и местни публични институции, обществени и бизнес организации, в подкрепа на предприемачеството, предприемаческите умения, подобряването на бизнес средата и насърчаването на „зелени“ пазари и ефикасното експлоатиране на ресурсите.

» Информационен материал на European IPR Helpdesk за проектите по Хоризонт 2020, European IPR Helpdesk наскоро публикува информационния материал “Making the most of your H2020 project. Boosting the impact of your project through effective communication, dissemination and exploitation” относно ролята на комуникациите, разпространението на информация и използването на резултатите за увеличаването на въздействието на финансираните от ЕС изследователски и иновационни проекти. При създаването на материала European IPR Helpdesk работи в тясно сътрудничество с Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия.

» Бизнес срещи с тайвански фирми, Тайвански търговски център, София Ви кани на бизнес срещи с 4 водещи тайвански производители на 29 май в Гранд хотел „София”, гр. София. Участието е безплатно, с предварителна регистрация.

» Българо-китайски форум „Международни клъстерни политики“, Варна, 18 – 19 Май 2018 г. , Институт „Конфуций“ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Черноморски клъстер „Иновации и развитие“ в партньорство с Клъстер за информационно осигуряване на Черноморския туристически бизнес и Консултантски Клъстер Веритас отправят покана до български клъстери, фирми, институции и организации за участие във форума, който ще се проведе на 18 и 19 май 2018 г. във Фестивален и конгресен център (ФКЦ), Варна.

» Брокерско събитие за клъстери и фирми от ЕС и Азия в Клуж-Напока, Румъния – 18 май 2018 г. , ARIES Transilvania, Enterprise Europe Network-Румъния и АРК Консултинг към Enterprise Europe Network-България отправят покана до български клъстери и фирми за участие в брокерското събитие – 18 май, Клуж-Напока, Румъния. Форумът ще се проведе в рамките на EU-Asia Gateway 2018 – Четвъртата международна конференция за клъстери в Трансилвания (17-18 май 2018).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND
pornload.cc