ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Събития

| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |

» Дванадесети Национален иновационен форум "Иновации чрез таланти"., Фондация "Приложни изследвания и комуникации", Еnterprise Europe Network – България, Представителството на ЕК в България, Design for Europe и Единен център за иновации на БАН, с подкрепата на Генерална дирекция “Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия към ЕК и медийното партньорство на Bloomberg TV България и Investor.bg проведоха Дванадесетия Национален иновационен форум "Иновации чрез таланти".

Президентът Росен Плевнелиев връчи наградите на отличените предприятия в Националния конкурс за „Иновативно предприятие на годината, 2016”» Международна бизнес мисия за управление на отпадъци и биогаз – Сао Пауло, Бразилия, 21-24 ноември 2017 г. , Enterprise Europe Network, Бразилия и Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa) в партньорство с АРК Консултинг, Enterprise Europe Network - България канят малки и средни за участие в бизнес мисията за управление на отпадъци и биогаз, по време на Waste Expo 2017, 21-24 ноември 2017 г., Сао Пауло, Бразилия.

» Конференция “SME Vision2020” и брокерско събитие – Скопие, Македония, 9-10 ноември 2017 г. , Enterprise Europe Network - Македония в партньорство с АРК Консултинг, Enterprise Europe Network - България отправя към заинтересованите лица покана за участие в двудневната конференция “SME Vision2020”, която ще се проведе на територията на Панаира на Скопие. Конференцията ще разясни спецификите на програмата Хоризонт 2020, на Инструмента за малки и средни предприятия (МСП) към нея и на услугите на мрежата Enterprise Europe Network (EEN), свързани с тях, и ще предложи полезни съвети в областта на подготвянето на успешни проектни предложения.

» Стартира Националният Конкурс "Иновативно предприятие на годината" 2017, Националният конкурс "Иновативно предприятие на годината" ежегодно награждава български предприятия суспешно реализирани иновативни продукти, процеси, услуги и практики на българския и световния пазар.

В Конкурса могат да участват активни български фирми, които имат успешно разработена и внедрена иновация през последните три години.

Националният конкурс се организира от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, АРК Консултинг и Enterprise Europe Network – България, с подкрепата на Генерална дирекция “Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия, в партньорство с Българска национална телевизия, списание "Икономика" и икономически портал Economic.bg.

Традиционно наградите се връчват лично от Президента или Премиера на РБългария по време на Националния иновационен форум.

Подайте кандидатурата си по електронен път до 23:45 часа на 15 октомври 2017 г.!»
Президентът на България връчва наградите в Конкурса за иновативно предприятие на годината 2017, Президентът на РБългария г-н Румен Радев ще отличи победителите в 13-о издание на Конкурса "Иновативно предприятие на годината". Български новостартиращи и утвърдени предприятия могат да кандидатстват по електронен път до 15 октомври включително. Държавният глава ще връчи наградите по време на Националния иновационен форум на 5 декември 2017 г.

» ИАНМСП настоява за прекратяване на процедурата по одобрение по осмата сесия на Националния иновационен фонд (НИФ), Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) Мариета Захариева настоява за прекратяване на процедурата за одобрение на проекти по осма сесия на Националния иновационен фонд (НИФ). В момента се обсъжда преминаването на НИФ от агенцията към Министерство на икономиката.

» Фондът на фондовете създава финансов инструмент за стартъпи, Фондът на фондовете стартира процедура за избор на финансови посредници за първия си инструмент по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ /ОПИК/ Фонд за ускоряване и начално финансиране /ФУНФ/.

» Мисия за среща на клъстери - Солун, Гърция, 13 – 14 септември 2017 г. , Enterprise Europe Network - Гърция и Европейската платформа за сътрудничество на клъстерите - European Cluster Collaboration Platform (ECCP) в партньорство с АРК Консултинг, Enterprise Europe Network - България отправят към заинтересованите лица покана за участие в организираната от тях мисия за среща на клъстери, която ще се проведе в Солун, Гърция на 13 - 14 септември 2017 г. в рамките на Международния панаир в Солун.

» Националният център за безопасен интернет участва в създаването на Коалиция за развитие на медийната грамотност на българските деца, Националният център за безопасен интернет, част от Фондация "Приложни ицзследвания и комуникации", и Центърът за култура и дебат „Червената къща“ заедно с партньори създадоха Коалиция за развитие на медийната грамотност на българските деца. Целта на Коалицията за медийна грамотност на децата е да стимулира обществения дебат по темата, но и да събере и популяризира съществуващите добри практики на отделни училища, преподаватели, образователни институции, организации и медии, насочени към изграждане на базови дигитално-медийни умения у децата от 1 до 4 клас.

» Софтуерен университет представи новата си бранд идентичност , Софтуерен университет, носител на наградата за развитие на таланти в Конкурса за иновативно предприятие 2016, представи новите лога и послания на основните си структури. SoftUni се отделя като самостоятелен мастър бранд, под който да минат всички подинициативи.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND
pornload.cc