ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Събития

| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |

» Дванадесети Национален иновационен форум "Иновации чрез таланти"., Фондация "Приложни изследвания и комуникации", Еnterprise Europe Network – България, Представителството на ЕК в България, Design for Europe и Единен център за иновации на БАН, с подкрепата на Генерална дирекция “Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия към ЕК и медийното партньорство на Bloomberg TV България и Investor.bg проведоха Дванадесетия Национален иновационен форум "Иновации чрез таланти".

Президентът Росен Плевнелиев връчи наградите на отличените предприятия в Националния конкурс за „Иновативно предприятие на годината, 2016”» Брокерски ден E² Tech4Cities Brokerage Event 2017 – 23 юни 2017 г., Брюксел, На 23 юни 2017 г. в Брюксел ще се състои третото издание на международния брокерския ден в областта на енергийната ефективност и мобилността и развшитието на регионите - E² Tech4Cities Brokerage Event 2017. Събитието събира представители на бизнеса, общинските власти и институциите, браншови организации. За първи път програмата включва питчинг сесии за стартиращи фирми пред инвеститори. Участието е безплатно, с онлайн регистрация. Работен език – английски.

» Mеждународни В2В срещи по време на COMPUTEX Taipei 2017, 30 май – 3 юни 2017 г. , АРК Консултинг към Enterprise Europe Network-България съвместно с Тайванския търговски център в София (Представителството на TAITRA в България) канят български фирми в областта на: ICT, Internet of Things, Virtual Reality, AI and robotics, innovations and startups, business solutions, and gaming, за участие в B2B срещи по време на Международното изложение за информационни технологии COMPUTEX Taipei 2017.

» Двустранни бизнес срещи в сферата на автоматизацията, инженеринга, информационните технологии, екологичните производствени технологии, със специално участие за старт-ъп компании, HANNOVER MESSE, 24-28 април 2017 г, гр. Хановер, АРК Консултинг ЕООД, член на Enterprise Europe Network – България, кани български фирми в сферата на индустриалната автоматизация и информационните технологии, промишлените доставки, индустриалния инженеринг и услуги, както и енергия и екологични технологии, за участие в двустранни бизнес срещи по време на HANNOVER MESSE, 24-28 април 2017 г, гр. Хановер.

» Брокерски дни Murcia FOOD 2017 – 9-10 май 2017 г., На 9-10 май 2017 г. ще се преведе Осмото издание на Murcia Food Brokerage Event 2017 в гр. Мурча, Испания. Събитието е отлична платформа за среща на предприятия, изследователски институти и университети, които да намерят партньори по технологични оферти и запитвания в областта на иновативните технологии в хранително-вкусовата промишленост. Участието в брокерските дни е безплатно.

» Даниела Чонкова: EEN подпомага иновациите в най-широкия смисъл на думата, Даниела Чонкова, програмен координатор на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и координатор на EEN за България, представи в ефира на Радио София услугите на мрежата.

» ЕEN представи нови бизнес възможности на MachTech&InnoTech Expo , Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, координатор на България на Европейската мрежа за подкрепа на бизнеса (ЕEN), представи услугите на мрежата на изложението MachTech&InnoTech Expo на 4-7 април в ИнтерЕкспо Център в София. Фондацията участва със съвместен щанд с Клъстера по мехатроника и автоматизация, където членува.

» Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Разработване на продуктови и производствени иновации“, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на Оперативната програма.

» ЕК насърчава регионите с ниски доходи чрез ефективна комбинация от инвестиции в иновации, човешки капитал и свързаност, В доклад за регионите в ЕС, изоставащи в растежа и благосъстоянието, Европейската комисия определя ясни пътища за подпомагане на стратегиите за регионален растеж чрез средства от ЕС.

» НИС прие проект на Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия (Индустрия 4.0), Националният икономически съвет прие проект на Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия (Индустрия 4.0), като основа за разработване на Стратегия за участието на България в Четвъртата индустриална революция.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND
pornload.cc