ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Събития

| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |

» Конкурсът за иновативно предприятие на годината отличава победителите с марка за високи постижения в иновациите , На 23 юли стартира кампанията за 14-о издание на Конкурса "Иновативно предприятие на годината 2018". Иновативни български новостартиращи и утвърдени предприятия могат да кандидатстват по електронен път до 15 октомври включително. Традиционно наградите се връчват лично от Президента или Министър председателя на РБългария по време на Националния иновационен форум през декември. От тази година отличените фирми в Конкурса получават и правото да използват марката на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ за "Високи постижения в иновациите" - Excellence in Innovation. С марката се отличават върхови постижения, въздействие и ефективност на авангардни иновации, разработени от български предприятия.

Организатори на Конкурса са Фондация “Приложни изследвания и комуникации” и Еnterprise Europe Network – България, с подкрепата на Генерална дирекция “Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия, в партньорство с БНТ , сп. Икономика ,онлайн портала Economic и „Успелите“. В инициативата могат да участват активни български фирми, които имат успешно разработена и внедрена иновация през последните три години. Кандидатстването се извършва по електронен път до 23:45 часа на 15 октомври 2018 г.

Конкурсът има за цел да популяризира успешните български бизнес модели, основаващи се на иновациите и новите технологии.

» Тринадесети Национален иновационен форум „България в глобалните технологични вериги“ , Фондация "Приложни изследвания и комуникации", АРК Консултинг, Еnterprise Europe Network – България, Представителството на ЕК в България, с подкрепата на и Единен център за иновации на БАН в медийното партньорство с Българска национална телевизия,  списание "Икономика" и икономически портал Economic.bg, проведоха Тринадесетия Национален иновационен форум "България в глобалните технологични вериги", 15 декември 2017 г.

Д-р Огнян Шентов, Председател на Фондация "Приложни изследвания и комуникации" откри Форума и сподели, че докладът Иновации.бг е един вече наложил се инструмент, който повече 10 години прави анализ на иновационната екосистема на страната.

Президентът на Република България, г-н Румен Радев, изтъкна значимостта на Форума за развитието на българската иновационна среда.

По време на Форума се състоя и церемонията по награждаване на отличените предприятие в Тринадесетия национален конкурс "Иновативно предприятие на годината", 2017.

» Победителите в Конкурса за иновативно предприятие на годината ще се срещнат с предприемачи от 60 държави, Конкурсът "Иновативно предприятие на годината 2018" предлага възможност на победителите и финалистите да се представят на потенциални партньори и клиенти в над 60 държави в рамките на Еnterprise Europe Network. Каталогът с бизнес профилите им ще достигне до представителите на мрежата в Европа, Азия, Северна и Южна Америка, Африка и Нова Зеландия.

» Конкурс за Наградата „Джон Атанасов“ на Президента на Републиката за 2018 година , Конкурсът за Наградата „Джон Атанасов“ на Президента на Републиката за 2018 година набира кандидати до 31 август. Наградата „Джон Атанасов“ се връчва на изявили се в световен мащаб млади български учени и изследователи в областта на компютърните науки.

» Швеция остава новатор № 1 в Европа, България запазва скромни позиции, Според данните от Европейския сравнителен доклад за иновациите за 2018 г. Швеция, Дания, Финландия, Нидерландия, Обединеното кралство и Люксембург са водещите новатори в ЕС. България е на предпоследна позиция без значителна промяна в представянето си от 2010 г. насам.

» Стартира кампанията за деветата сесия на Националния иновационен фонд, На 31 май стартира кампанията за деветата сесия на Националния иновационен фонд. Проектните предложения ще се приемат от 25 юни до 25 юли включително. Максималната безвъзмездна помощ за един проект ще бъде до 500 хил.лв.

» ЕК предлага 100 милиарда евро за научни изследвания и иновации за периода 2021—2027 г., Предложените бюджетни средства в размер на 100 милиарда евро за периода 2021 г.—2027 г. включват 97,6 милиарда евро по линия на програмата „Хоризонт Европа“ (от които 3,5 милиарда евро ще бъдат разпределени за фонда InvestEU), а 2,4 милиарда евро — за програмата на Евратом за изследвания и обучение. Програмата на Евратом, по която се финансират научни изследвания и обучение в областта на ядрената сигурност, безопасност и радиационна защита, ще има по-засилен акцент върху неенергийни приложения като здравеопазване и медицинско оборудване.

» Информационни дни за представяне на процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, Продължава информационната кампания за представяне на процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Кампанията ще продължи до 11 юли 2018 г.

» Експерти на Фондация "Приложни изследвания и комуникации" участваха в Академия за иновации-Innovation Hackathon за студенти, На 1-2 юни 2018 г. над 150 студенти се включиха в петото издание на Академия за иновации-Innovation Hackathon за студенти. Те представиха 50 иновативни проекти в състезание на награда от 10 000 лв. Проф. Теодора Георгиева, старши експерт към фондацията, и Деница Маринова, експерт по проектно управление, подпомогнаха работата на няколко от отборите в надпреварата.

» City Innovation Café 4 - 21 юни, Столична община, София , На 21 юни, от 9,00 часа в Столична община ще се състои четвъртото "умно" иновационно кафе с участието на международни гости, експерти в областта на Smart Cities - от Великобритания, Франция и Тайван. Вход свободен. Те ще споделят своя опит и експертиза в областта на дистанционното отчитане на вода, електричество, събирането на отпадъци и други "умни решения", приложени в столиците на Великобритания, Франция, Тайван - Лондон, Париж и Тайпе. Адресът е ул. "Париж" 1.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND