ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Събития

| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |

» Ковид кризата засили нуждата от градско земеделие, Прекъснатите вериги на хранителни доставки и социалното неравенство в града в следствие на eпидемията от COVID-19 са повишили търсенето на местни и регионални хранителни продукти и интереса към градското земеделие като възможност за по-добра хранителна сигурност. Експертите от европейската инициатива CityZen цитират предвиждания на ООН, че до 2050 г. над 2/3 от населението на света ще живее в градовете. Затова е важно да се подсигури доставката на здравословна, достъпна по цена и количество храна за тях.

» Първи онлайн уоркшоп по CityZen за въздействието на градскoто земеделие върху съвременната икономическа система, бизнес модели и вериги за доставки, 21-22 януари 2021, Първият международен уоркшоп “Политики за градско земеделие и тяхното въздействие върху съвременната икономическа система, бизнес модели и вериги за доставки“ се проведе онлайн на 21 януари (10:45 – 14:00 ч) и 22 януари (10:50 – 14:00 ч), 2021.» Нов проект проучва проблема с неподаването на статистически данни за изследователската активност на предприятията у нас , Фондация "Приложни изследвания и комуникации" стартира 6-месечен проект, който цели да проучи нагласите и възможностите за разрешаване на проблема с неподаването на данни за изследователската активност на предприятията към Националния статистически институт в рамките на Годишните финансови отчети.

» Бизнес, експерти и институции обсъдиха идеи за Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027, Предприемачи, представители на Министерство на икономиката и на областните администрации, експерти от неправителствения сектор, браншови и бизнес организации, и университетски преподаватели от шестте района за планиране в България се включиха във фокус групите по подготовката на концепция за интелигентна специализация на България за 2021-2027.

» Шестнадесети Национален иновационен форум „Икономическа устойчивост чрез иновации“, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, АРК Консултинг, Еnterprise Europe Network – България, с подкрепата на Генерална дирекция “Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия, Фондация "Конрад Аденауер" и Единният иновационен център на БАН, в медийно партньорство със списание "Икономика" и икономически портал Economic.bg, Computer World България, Kaldata.bg, списание „Българска наука“, Успелите.бг, Българско национално радио – Радио София и портала на българската индустрия IndustryInfo.bg проведоха онлайн Националния иновационен форум "Икономическа устойчивост чрез иновации" на 18 декември 2020 г.

» Шестнадесети Национален иновационен форум "Икономическа устойчивост чрез иновации", Националният иновационен форум "Икономическа устойчивост чрез иновации" се организира от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, АРК Консултинг, Еnterprise Europe Network – България, с подкрепата на Генерална дирекция “Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия, Фондация "Конрад Аденауер" и Единният иновационен център на БАН, в медийно партньорство със списание "Икономика" и икономически портал Economic.bg, Computer World България, Kaldata.bg, списание „Българска наука“, Успелите.бг, Българско национално радио – Радио София и портала на българската индустрия IndustryInfo.bg.

» Истории на успеха на българските иновативни фирми, носители на марката "Високи постижения в иновациите", Споделяме постижения и интересни проекти на компании, финалисти и победители, в Конкурса „Иновативно предприятие на годината“ и носители на марката "Високи постижения в иновциите" на Фондация "Приложни изследвания и комуникации". Вярваме, че по този начин създаваме общност, в която бизнесът намира съмишленици и подкрепа.

» Очаквайте първи резултати от проекта "Скрити иновации" на 23 ноември, На 23 ноември проф. Теодора Георгиева, старши експерт към Фондация "Приложни изследвания и комуникации", и доц. Даниела Георгиева от Международното висше бизнес училище ще представят първи резултати от проекта "Скритите иновации: Анализ на изследователската и иновационната активност, която остава необхваната от официалната статистика" на английски език.

» Онлайн проучване проучва нагласите на фирмите за деклариране на иновативната им дейност, Фондация "Приложни изследвания и комуникации" разработи кратък онлайн въпросник, свързан с проучване на причините за неподаването на данни за изследователската и иновационната активност на българските иновативни компании.

» Конкурсът „Иновативно предприятие на годината 2020“ подкрепя бизнес иноваторите за шестнадесета поредна година, Националният конкурс „Иновативно предприятие на годината 2020“ приключи успешно кампанията си по набиране на кандидати. Всяка година инициативата търси български новостартиращи и утвърдени предприятия, които успешно са разработили и внедрили иновации в своето производство и управление, предоставяне и управление на услуги.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND