ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > NET Share

Проект NET-SHARE „Мрежа от ИКТ организации за обмяна на опит и подкрепа на малки и средни предприятия”

Конкурс ICT PSP 2007/1, Рамкова програма „Конкурентоспособност и иновации” (CIP)
Начало: 1 март 2008 г., край 1 март 2011 г.

Основни цели:

Проектът NET-SHARE има за цел да създаде, развие и управлява мрежа от опитни организации в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) от няколко европейски страни, които да споделят опита си от рзлични ИКТ инициативи и услуги за фирмите от този сектор, придобити от предишни проекти по програмата eTEN.

Мрежата ще предоставя услуги на европейски фирми със специален фокус върху популяризирането на широкото и бързо внедряване на иновативни решения в областта на микроелектронните компоненти, микросистемите и вградените системи.

Партньори по проекта:

INOVA+, Португалия (координатор)
Waterford Institute of Tecnology , Ирландия
University of Pireaus, Гърция
Promoroma Special Agency of the Rome Chamber, Италия
ARC Fund, България
Data Media Group, Латвия
Greek Research and Technology Network, Гърция
FUTUREtec – Gesellschaft für angewandte Informatik mbH, Германия
Innova, SpA., Италия
Findació Privada ASCAMM, Испания
Inmark, Испания
Ventspils Digital centre, Латвия
Atlantis Consulting, S.A., Гърция
Cybion, ИталияДейностите по проекта ще включват:

  • Популяризиране на европейските инициативи, насочени към малките и средните предприятия в ИКТ сектора.
  • Стимулиране на капацитета на фирмите да прилагат и развиват нови информационни технологии.
  • Подпомагане на транснационалното коопериране в ИКТ сектора – за България ще се идентифицират 8 ИКТ фирми, чиито профили ще се разпространят на потенциални партньори.
  • Популяризиране на политики и добри практики, които подпомагат иновативните решения в областта на микроелектронните компоненти, микросистемите и вградените системи.


Сборник с добри практики в областта на микроелектронните комплекси, микросистемите и вградените системи, съставен в рамките на проекта NET-SHARE

Вградени системи  (
PDF, 5MB)
Микроелектроника (PDF, 4,5MB)
Микросистеми  (PDF, 6,2MB)
Е-услуги (PDF, 7,4MB)
Мрежи на знанието (PDF, 4,6MB)

За допълнителна информация:

Деница Маринова
denitsa.marinova@online.bg
тел.: 2 973 3000


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND