ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network е общоевропейската мрежа в подкрепа на предприемачеството и иновациите, която предоставя комплексни бизнес услуги „на едно гише“ в търсенето на разнообразни партньорства на територията на целия европейски пазар.

Enterprise Europe Network – България обединява дейността на досегашния Европейски иновационен център – България, функциониращ от 1997 г., и осемте Евро Инфо Центъра, създадени през 1999 г. Партньорите са едни от най-активните и добре познати консултантски организации в отделните региони, чиито сътрудничество осигурява пълно географско покритие на страната. Национален координатор на EEN – България е Фондация „Приложни изследвания и комуникации“.

Мрежата предлага широк спектър от комплексни услуги за:
- Навлизане на международния пазар
- Трансфер на нови технологии
- Достъп до финансиране от ЕС
- Законодателство и стандарти на ЕС
- Обратна връзка по политиките на ЕС

В България мрежата обединява 13 организации, локализирани в София, Пловдив, Стара Загора, Враца, Ямбол, Добрич и Русе:
- Фондация „Приложни изследвания и комуникации” - координатор
- Българска стопанска камара
- Център за иновации на БАН
- Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански
- Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе
- Търговско-промишлена палата - Добрич
- Ямболска търговско-промишлена палата
- Търговско-промишлена палата - Стара Загора
- Търговско-промишлена палата – Враца
- Търговско-Промишлена Камара – Пловдив
- Българска търговско-промишлена палата
- Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
- Фондация "ГИС - Трансфер Център"
- АРК консултинг ООД

Enterprise Europe Network е инициатива на Европейската комисия, Генерална дирекция „Предприятия и промишленост", която стартира през 2008 г. Оперативното управление на Мрежата се осъществява от Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации (EACI). Enterprise Europe Network се съ-финансира от Програмата за конкурентоспособност и иновации " (CIP) на ЕС.

За повече информация: www.enterprise-europe-network.bg

За контакти:
Ангел Милев, Национален координатор на EEN – България
е-мейл: angel.milev(at)online(dot)com , тел.: 02/973 3000

Галерия:

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND