ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Научна, технологична и иновационна политика > Събития

Събития

» Второ издание на семинара „Дизайн за Европа“ на тема Дизайн на политики в полза на обществото, 15 юни 2016 г., гр. Пловдив, На 15 юни 2016 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ организира второто издание на семинара „Дизайн за Европа“ на тема Дизайн на политики в полза на обществото. Семинарът ще се проведе в рамките на международния фестивал за съвременен дизайн и визуална култура ONE DESIGN WEEK, който се провежда от 8 години, като през последните три от тях е базиран в Пловдив.

» Двустранни бизнес срещи по време на международните изложби MachTech & InnoTech 2016 и Bulcontrola 2016, 7 aприл 2016г., ИнтерЕкспо Център, София,

» Международни брокерски срещи в областта на ИКТ FutureMatch 2016 @ CeBIT – Хановер, 14-18 март 2016 г. , В рамките на Европейската мрежа в подкрепа на предприемачеството Enterprise Europe Network Фондация "Приложни изследвания и комуникации" е съорганизатор на международни брокерски срещи Future Match 2016 в рамките на световното изложение за ИКТ CeBIT-Хановер на 14-18 март 2016 г. Брокерските срещи Future Match са традиционна арена за международни двустранни срещи на представители на бизнеса и науката от всички сфери, в които информационните и комуникационните технологии (ИКТ) имат място.

» Брокерски срещи в рамките на Mobile World Congress 2016 - Барселона, 22-24 февруари 2016 г. , За шеста поредна година Enterprise Europe Network при Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ е съорганизатор на международни брокерски дни в областта на информационните и комуникационните технологии в рамките на Mobile World Congress 2016 в Барселона - един от водещите форуми в сферата на ИКТ и мобилните технологии.

» Единадесети Национален иновационен форум "Развитие на иновационната среда за устойчив икономически растеж в България", Фондация "Приложни изследвания и комуникации", АРК Консултинг, Еnterprise Europe Network – България и Представителството на ЕК в България, с подкрепата на Генерална дирекция “Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия към ЕК и Норвежкия финансов механизъм организират Единадесетия Национален иновационен форум "Развитие на иновационната среда за устойчив икономически растеж в България".

Форумът ще се проведе на 8 декември 2015 г., от 11:00 ч. в София Хотел „Балкан“ (Шератон).

По време на форума Президентът на Република България г-н Росен Плевнелиев ще връчи наградите на отличените предприятия в Националния конкурс „Иновативно предприятие на годината 2015”.

» Обзор на образованието и обучението: необходими са повече инвестиции за разпространяване на ползите от образованието в обществото, Обзорът на образованието и обучението за 2015 г. показва напредък в образователните постижения в цяла Европа, но сочи, че са нужни инвестиции образованието да стане по- приобщаващо, а социалната мобилност да се подобри. Обзорът на ЕС на образованието и обучението за 2015 г. показва, че по-голям брой държави членки вече са достигнали своите цели за увеличаване на броя на учащите, завършващи по- високи нива на образование, и за свеждане до минимум на броя на преждевременно напускащите училище.

» Годишен обзор на растежа 2016 г.: икономическо възстановяване и задълбочаване на сближаването, С публикувания днес обзор на растежа започва годишният цикъл на икономическото управление – т.нар европейския семестър. Обзорът се основава на най-новите данни от есенните икономически прогнози на Комисията. В него се отразява новият подход към европейския семестър, описан в неотдавнашното съобщение на Комисията относно мерките за завършване на Икономическия и паричен съюз, включително наблягане на въпросите на заетостта, социалната сфера и еврозоната.

» Покана за събитие на София Тех Парк и фондация Инополис, Корея, 28 - 29 октомври, Гранд Хотел София, София Тех Парк има удоволствието да Ви покани на събитие на тема:
“Стратегии за подпомагане на научно-изследователската дейност в България и Република Корея и
Технологичен трансфер и комерсиализиране на технологии - опитът на България и Република Корея“, което ще се проведе на 28-ми и 29 - ти октомври 2015 г. в Гранд Хотел София, гр. София, зала Триадица, 09:00 ч.

» ЕК представи препоръки за реформи в българската система за научни изследвания и иновации, Европейската комисия представи днес ключови препоръки за модернизиране на политиките в сферата на научните изследвания и иновациите в България. България е първата страна членка, която се възползва от възможностите на механизма за подкрепа в областта на политиките (Policy Support Facility) по програмата на ЕС за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Този механизъм дава практическа подкрепа на правителствата при определянето, прилагането и оценката на онези реформи, които са необходими за подобряване на публичните структури в сферата на изследванията и иновациите

» България ще използва 200 млн. лева от средствата от ЕС за подкрепа малките предприятия, Европейската комисия прие оперативна програма на стойност 200 млн. лева от Европейския фонд за регионално развитие, с която България да предложи на своите малки и средни предприятия по-добър достъп до финансиране. Средствата от програмата ще се използват за банкови гаранции, благодарение на които МСП ще получат между 800 млн. и 1,2 млрд лева нови заеми.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND
pornload.cc