ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и подкрепа за бизнеса > Събития

Събития

» Истории на успеха на българските иновативни фирми, носители на марката "Високи постижения в иновациите", Споделяме постижения и интересни проекти на компании, финалисти и победители, в Конкурса „Иновативно предприятие на годината“ и носители на марката "Високи постижения в иновциите" на Фондация "Приложни изследвания и комуникации". Вярваме, че по този начин създаваме общност, в която бизнесът намира съмишленици и подкрепа.

» Source Institute, София Тех Парк и BESCO търсят планове и дизайни тип “направи си сам” за механични обдишватели, Независима доброволческа инициатива с идеална цел , инициирана от Source Institute, София Тех Парк & BESCO - Българската стартъп асоциация, създаде платформа, на която събира планове и дизайни тип “направи си сам” за механични обдишватели - http://diyventilators.com/.

» Петнадесети Национален иновационен форум „Иновации и икономически растеж“, Фондация "Приложни изследвания и комуникации", АРК Консултинг, Еnterprise Europe Network – България, Представителството на ЕК в България, с подкрепата на Генерална дирекция “Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия и Единен център за иновации на БАН, в медийното партньорство със списание "Икономика" и икономически портал Economic.bg, Computer World, Kaldata.bg, списание „Българска наука“ и Успелите.бг проведоха Петнадесетия Национален иновационен форум "Иновации и икономически растеж" на 05 декември 2019 г.

» Конкурсът за иновативно предприятие на годината навършва 15 години!, На 16 юли стартира кампанията за 15-о юбилейно издание на Конкурса "Иновативно предприятие на годината 2019". Иновативни български новостартиращи и утвърдени предприятия могат да кандидатстват по електронен път до 15 октомври включително. Традиционно наградите се връчват лично от Президента или Министър председателя на РБългария по време на Националния иновационен форум през декември. И тази година отличените фирми в Конкурса получават и правото да използват марката на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ за "Високи постижения в иновациите" - Excellence in Innovation. С марката се отличават върхови постижения, въздействие и ефективност на авангардни иновации, разработени от български предприятия.

» Платформата WORTH обявява конкурс за партньорски проекти в сферата на дизайна и лайфстайл индустрията, Платформата WORTH обявява конкурс за партньорски проекти в сферата на дизайна и лайфстайл индустрията с краен срок 31 октомври 2019 година и с участието на дизайнери, технолози, ИКТ експерти, мейкъри, старт-ъпи, технологични фирми и др. Проектите трябва да имат за цел разработване на уникални и high-end продукти в областта на модата и текстила, обувната, кожарската, мебелната индустрия, декорацията за дома, бижута и аксесоари.

» Block.IS – акселераторска програма за блокчейн технологии в земеделие и храни, логистика и финанси, Block.IS е нова акселераторска програма, която насърчава използването на блокчейн технологията в три жизненоважни сектора за европейската икономика: земеделие и храни, логистика и финанси.

Акселераторът подпомага малки и средни предприятия и стартиращи фирми от сектора на ИКТ по целия път от техните идеи до комерсиализация. Предлага съобразена бизнес и техническа помощ, както и пряко финансиране от 2,8 млн. евро чрез 2 покани за трансгранични и междусекторни проекти на ИКТ компаниии, предлагащи блокчейн технологии за трите сектора.

» Инспекцията по труда помага на микро- и малките предприятия с интерактивни практически инструменти за онлайн оценка на риска, Тридесет и три интерактивни онлайн инструменти за оценка на риска, обхващащи различни икономически дейности, са разработени от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) в подкрепа на микро-, малките и средните предприятия у нас. С тях работодателите могат сами, със собствени средства, да изготвят качествена оценка на риска. Инструментите могат да бъдат използвани и за обучения и инструктажи. Те са свободно достъпни на сайта на проекта, по който са разработени, „Превенция за безопасност и здраве при работа“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

» Music WorX – акселератор за иновативни фирми от музикалната индустрия, Music WorX е един от малкото акселератори в света, специализирани за стартиращи компании и предприемачи от музикалната индустрия.

Програмата е насочена към основатели на компании от цяла Европа. Акселератторът е базиран в Хамбург, където музикалната индустрия дава подходяща среда за развитие на бизнес идеи.

» Четиринадесети Национален иновационен форум „Интелигентни политики за иновационен растеж“, Фондация "Приложни изследвания и комуникации", АРК Консултинг, Еnterprise Europe Network – България, Представителството на ЕК в България, с подкрепата на Генерална дирекция “Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия и Единен център за иновации на БАН, в медийното партньорство с Българска национална телевизия, списание "Икономика", икономически портал Economic.bg и Успелите.бг, проведоха Четиринадесетия Национален иновационен форум на тема "Интелигентни политики за иновационен растеж“ на 06 декември 2018 г.

» Тематичната диаграма на IPRHelpdesk за международната патентна заявка , Международна патентна заявка – тематичната диаграма на IPRHelpdesk, е специално преведена и адаптирана за българските потребители и партньори на АРК Консултинг и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND