ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и подкрепа за бизнеса

Програма „Иновации и подкрепа за бизнеса”

Програма „Иновации и подкрепа за бизнеса“ цели да стимулира иновациите и предприемачеството. Фондацията е национален координатор на Enterprise Europe Network от 2008 г., както и на предшестващата я Европейска мрежа от иновационни центрове (Innovation Relay Centres Network, 1997-2007 г.). Мрежата работи в 65 държави. Експертите подпомагат малките и средни предприятия (МСП) да се реализират на международния пазар. Организацията консултира бизнеса, изследователските и браншовите организации при кандидатстване по Програма Хоризонт 2020, с акцент върху Инструмента за МСП. Фондацията подпомага и развитието на иновационния мениджмънт чрез оценка и анализ на управлението на иновационните процеси във фирмите по международно утвърдени методики и практики, включително тези на IMP³rove академията.

Програмата:

  • Подпомага търсенето на международни бизнес и проектни партньори в над 60 държави - лого Enterprise Europe Network (EEN);
  • Съдейства на предприемачите да излязат на световни пазари чрез организиране на брокерски събития и бизнес форуми - лого Enterprise Europe Network (EEN);
  • Търси възможности за европейско финансиране на научни, изследователски и бизнес проекти - лого Enterprise Europe Network (EEN);
  • Подпомага пазарната реализация на иновациите - лого Enterprise Europe Network (EEN);
  • Стимулира развитието на иновационния мениджмънт – лого IMP³rove Academy и активна връзка към описание;
  • Оказва експертна помощ при кандидатстване по рамкова програма Хоризонт 2020, с акцент върху Инструмент за МСП - и връзка към описание.

Постижения и награди:

  • Първи български финалист на Наградите на EEN за качество и резултатност на ЕЕН услуги (2016 г.)
  • Признание от ЕК и от Европейската академия за иновационен мениджмънт IMP³rove Academy (2016 г.) за Конкурса за иновативно предприятие на годината като добра национална практика за популяризиране на иновативното развитие. 
Отбелязан бе Денят за безопасен интернет „От теб з@виси“
На 7 февруари 2017 г. в над 100 държави на всички континенти беше Read more
  Комитетът Ланзароте предлага криминализиране на сексуални онлайн контакти с дете
В документа се изтъква, че дори Read more
Международна конференция „Ролята на децата за промяна на обществото"
Националният център за безопасен интернет се Read more
  Центърът за безопасен интернет изгражда мрежа от отряди на киберскаути
Националният Център за безопасен интернет Read more
Ученици във Варна преминаха обучение по интернет и трафика на хора
На 6 юли експерти на Центъра за безопасен интернет Read more
  Европарламентът призова за по-строги мерки за защита на децата в интернет
Европейският парламент призова за Read more

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND