ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Информационно общество

Програма "Информационно общество"

Развитието на информационното общество и икономиката на знанието присъства трайно във фокуса на работа на Фондация „Приложни изследвания и комуникации” от самото създаване на организацията. Чрез своята дейност фондацията подпомага разработването и изпълнението на държавните политики и стратегии за ИКТ, електронно правителство и е-управление, телекомуникации и елекртонни услуги.

Фондацията извършва анализи и проучвания; организира екпертни дискусии с участието на български и международни експерти за обсъждане на ключови проблеми по развитие на информационното общество в България; подготвя предложения по нормативни актове и стратегически документи, насочени към държавните органи и следи за изпълнението на релевантните държавни политики в ИКТ.

Екипът на прогамата изпълнява и демонстрационни проекти, които показват на практика ролята на ИКТ в ключови сфери на обществения живот като местното самоуправление (е-общини), здравеопазването, образованието и др. Фондацията подпомага навлизането на свободен софтуер и софтуер с отвроен код в администрацията и бизнеса.

От 2005г. насам един от основните акценти в работата на програмата е безопасното използване на Интернет и мобилните технологии, специално от децата и подрастващите. Фондацията е член на международната асоциация INHOPE и координира дейността на национална гореща линия и информационен център за безопасен Интернет.

Програмата работи по международни проекти, финансирани от ЕС, Световната банка, Програмата за развитие на ООН, Американската агенция за международно развитие, Института „Отворено общество” / Инициатива за местно самоуправление и др.
 
Отбелязан бе Денят за безопасен интернет „От теб з@виси“
На 7 февруари 2017 г. в над 100 държави на всички континенти беше Read more
  Комитетът Ланзароте предлага криминализиране на сексуални онлайн контакти с дете
В документа се изтъква, че дори Read more
Международна конференция „Ролята на децата за промяна на обществото"
Националният център за безопасен интернет се Read more
  Центърът за безопасен интернет изгражда мрежа от отряди на киберскаути
Националният Център за безопасен интернет Read more
Ученици във Варна преминаха обучение по интернет и трафика на хора
На 6 юли експерти на Центъра за безопасен интернет Read more
  Европарламентът призова за по-строги мерки за защита на децата в интернет
Европейският парламент призова за Read more

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND
pornload.cc