ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Научна, технологична и иновационна политика

Програма „Научна, технологична и иновационна политика”

Програма „Научна, технологична и иновационна политика“ е ангажирана с принципите на отговорните научни изследвания и иновации. Програмата е пионер в използването на технологичен форсайт и технологична оценка при разработването на публични политики. Всички дейности се осъществяват в подкрепа на връзката общество - наука - политика и имат за цел да мобилизират различни лица за обмен на познание, опит и идеи и за намиране на устойчиви подходи за справяне с належащите обществени предизвикателства.

Следвайки ангажимента си към принципите на отговорна научноизследователска дейност и иновации, екипът на програмата поставя гражданското участие в центъра на своята дейност. Във връзка с това експертите на програмата мобилизират заинтересованите страни да търсят устойчиви подходи за справяне с належащите обществени предизвикателства и си сътрудничат с мрежа от научноизследователски организации от България, ЕС и света.

Програмата:
  • Съдейства при изработването на нови програми и политики на местно и национално равнище за иновации, наука и технологични оценки.
  • Насърчава използването на нови методи както за целите на научноизследователския процес, така и при изработването на публични политики.
  • Прави анализ на политики за иновации, технологии и наука.
  • Разработва, планира и осъществява иновативни форми на граждански диалог в подкрепа на процесите на изработване на публични политики.
  • Организира обществени дебати по проблеми, свързани с иновации, технологично развитие, устойчиво развитие и климатични промени.
  • Партнира с разширяваща се мрежа от водещи научноизследователски организации в Европа в съвместни дейности.

Постижения и награди:
  • Награда от МОН за най-добър участник в 5-та и 6-та Рамкови програми на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни проекти.
  • Водеща българска организация в осъществяването на мащабни европейски научноизследователски партньорства с повече от 30 новаторски проекта за последните 10 години. 
Второ издание на семинара „Дизайн за Европа“ на тема Дизайн на политики в полза на обществото, 15 юни 2016 г., гр. Пловдив
Read more
  Брокерски срещи в рамките на Mobile World Congress 2016 - Барселона, 22-24 февруари 2016 г.
За шеста поредна година Enterprise Europe Network при Read more
Двустранни бизнес срещи по време на международните изложби MachTech & InnoTech 2016 и Bulcontrola 2016, 7 aприл 2016г., ИнтерЕкспо Център, София
Read more
  Единадесети Национален иновационен форум "Развитие на иновационната среда за устойчив икономически растеж в България"
Read more
Международни брокерски срещи в областта на ИКТ FutureMatch 2016 @ CeBIT – Хановер, 14-18 март 2016 г.
В рамките на Европейската Read more
  Обзор на образованието и обучението: необходими са повече инвестиции за разпространяване на ползите от образованието в обществото
Read more

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND
pornload.cc