ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Научна, технологична и иновационна политика

Програма „Научна, технологична и иновационна политика”

Програма „Научна, технологична и иновационна политика“ е ангажирана с принципите на отговорните научни изследвания и иновации. Програмата е пионер в използването на технологичен форсайт и технологична оценка при разработването на публични политики. Всички дейности се осъществяват в подкрепа на връзката общество - наука - политика и имат за цел да мобилизират различни лица за обмен на познание, опит и идеи и за намиране на устойчиви подходи за справяне с належащите обществени предизвикателства.

Следвайки ангажимента си към принципите на отговорна научноизследователска дейност и иновации, екипът на програмата поставя гражданското участие в центъра на своята дейност. Във връзка с това експертите на програмата мобилизират заинтересованите страни да търсят устойчиви подходи за справяне с належащите обществени предизвикателства и си сътрудничат с мрежа от научноизследователски организации от България, ЕС и света.

Програмата:
  • Съдейства при изработването на нови програми и политики на местно и национално равнище за иновации, наука и технологични оценки.
  • Насърчава използването на нови методи както за целите на научноизследователския процес, така и при изработването на публични политики.
  • Прави анализ на политики за иновации, технологии и наука.
  • Разработва, планира и осъществява иновативни форми на граждански диалог в подкрепа на процесите на изработване на публични политики.
  • Организира обществени дебати по проблеми, свързани с иновации, технологично развитие, устойчиво развитие и климатични промени.
  • Партнира с разширяваща се мрежа от водещи научноизследователски организации в Европа в съвместни дейности.

Постижения и награди:
  • Награда от МОН за най-добър участник в 5-та и 6-та Рамкови програми на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни проекти.
  • Водеща българска организация в осъществяването на мащабни европейски научноизследователски партньорства с повече от 30 новаторски проекта за последните 10 години. 
Четиринадесети Национален иновационен форум „Интелигентни политики за иновационен растеж“

Фондация "Приложни Read more

  Тематичната диаграма на IPRHelpdesk за международната патентна заявка
Международна патентна заявка – тематичната Read more
Четиринадесети Национален иновационен форум „Интелигентни политики за иновационен растеж“
Фондация "Приложни Read more
  Бизнес мисия в Новосибирск за участие в ежегодното биотехнологично събитие OpenBio 2018, 25 октомври 2018 г
Read more
Конкурсът за иновативно предприятие на годината отличава победителите с марка за високи постижения в иновациите
На Read more
  Тринадесети Национален иновационен форум „България в глобалните технологични вериги“
Read more

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND