ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Научна, технологична и иновационна политика

Програма „Научна, технологична и иновационна политика”

Програма „Научна, технологична и иновационна политика“ е ангажирана с принципите на отговорните научни изследвания и иновации. Програмата е пионер в използването на технологичен форсайт и технологична оценка при разработването на публични политики. Всички дейности се осъществяват в подкрепа на връзката общество - наука - политика и имат за цел да мобилизират различни лица за обмен на познание, опит и идеи и за намиране на устойчиви подходи за справяне с належащите обществени предизвикателства.

Следвайки ангажимента си към принципите на отговорна научноизследователска дейност и иновации, екипът на програмата поставя гражданското участие в центъра на своята дейност. Във връзка с това експертите на програмата мобилизират заинтересованите страни да търсят устойчиви подходи за справяне с належащите обществени предизвикателства и си сътрудничат с мрежа от научноизследователски организации от България, ЕС и света.

Програмата:
  • Съдейства при изработването на нови програми и политики на местно и национално равнище за иновации, наука и технологични оценки.
  • Насърчава използването на нови методи както за целите на научноизследователския процес, така и при изработването на публични политики.
  • Прави анализ на политики за иновации, технологии и наука.
  • Разработва, планира и осъществява иновативни форми на граждански диалог в подкрепа на процесите на изработване на публични политики.
  • Организира обществени дебати по проблеми, свързани с иновации, технологично развитие, устойчиво развитие и климатични промени.
  • Партнира с разширяваща се мрежа от водещи научноизследователски организации в Европа в съвместни дейности.

Постижения и награди:
  • Награда от МОН за най-добър участник в 5-та и 6-та Рамкови програми на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни проекти.
  • Водеща българска организация в осъществяването на мащабни европейски научноизследователски партньорства с повече от 30 новаторски проекта за последните 10 години. 
Истории на успеха на българските иновативни фирми, носители на марката "Високи постижения в иновациите"
Споделяме Read more
  Конкурсът за иновативно предприятие на годината навършва 15 години!
На 16 юли стартира кампанията за 15-о юбилейно Read more
Source Institute, София Тех Парк и BESCO търсят планове и дизайни тип “направи си сам” за механични обдишватели
Независима Read more
  Платформата WORTH обявява конкурс за партньорски проекти в сферата на дизайна и лайфстайл индустрията
Платформата WORTH Read more
Петнадесети Национален иновационен форум „Иновации и икономически растеж“
Фондация "Приложни изследвания и Read more
  Block.IS – акселераторска програма за блокчейн технологии в земеделие и храни, логистика и финанси
Block.IS е нова Read more

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND