ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Научна, технологична и иновационна политика

Програма „Научна, технологична и иновационна политика”

Програма „Научна, технологична и иновационна политика“ е ангажирана с принципите на отговорните научни изследвания и иновации. Програмата е пионер в използването на технологичен форсайт и технологична оценка при разработването на публични политики. Всички дейности се осъществяват в подкрепа на връзката общество - наука - политика и имат за цел да мобилизират различни лица за обмен на познание, опит и идеи и за намиране на устойчиви подходи за справяне с належащите обществени предизвикателства.

Следвайки ангажимента си към принципите на отговорна научноизследователска дейност и иновации, екипът на програмата поставя гражданското участие в центъра на своята дейност. Във връзка с това експертите на програмата мобилизират заинтересованите страни да търсят устойчиви подходи за справяне с належащите обществени предизвикателства и си сътрудничат с мрежа от научноизследователски организации от България, ЕС и света.

Програмата:
  • Съдейства при изработването на нови програми и политики на местно и национално равнище за иновации, наука и технологични оценки.
  • Насърчава използването на нови методи както за целите на научноизследователския процес, така и при изработването на публични политики.
  • Прави анализ на политики за иновации, технологии и наука.
  • Разработва, планира и осъществява иновативни форми на граждански диалог в подкрепа на процесите на изработване на публични политики.
  • Организира обществени дебати по проблеми, свързани с иновации, технологично развитие, устойчиво развитие и климатични промени.
  • Партнира с разширяваща се мрежа от водещи научноизследователски организации в Европа в съвместни дейности.

Постижения и награди:
  • Награда от МОН за най-добър участник в 5-та и 6-та Рамкови програми на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни проекти.
  • Водеща българска организация в осъществяването на мащабни европейски научноизследователски партньорства с повече от 30 новаторски проекта за последните 10 години. 
Тринадесети Национален иновационен форум „България в глобалните технологични вериги“
Read more
  Възможности за е-обучение по енергийна ефективност в офиса и предизвикателство с награди Amazon Echo
Enterprise Europe Network - Read more
Покана за WATIFY: "Inspire to Transform", 2 май 2018 г., София
WATIFY: "Inspire to Transform" се организира с подкрепата на MOVE.BG и Read more
  Конференция и бизнес срещи "Цифрови технологии в здравеопазването – да преобразим как здравеопазването достига до гражданите", Бристол, 13 февруари 2018 г.
Read more
Бизнес делегация за участие в бизнес форум в гр. Ниш, Република Сърбия, 16 март 2018
Enterprise Europe Network-България кани Read more
  Експерти и предприемачи обсъждат подобрения в работата на Националния иновационен фонд
Експерти от Изпълнителната Read more

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND
pornload.cc