ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
Дванадесети Национален иновационен форум "Иновации чрез таланти".

Фондация "Приложни изследвания и комуникации", Еnterprise Europe Network – България, Представителството на ЕК в България, Design for Europe и Единен център за иновации на БАН, с подкрепата на Генерална дирекция “Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия към ЕК и медийното партньорство на Bloomberg TV България и Investor.bg проведоха Дванадесетия Национален иновационен форум "Иновации чрез таланти".

Президентът Росен Плевнелиев връчи наградите на отличените предприятия в Националния конкурс за „Иновативно предприятие на годината, 2016”

Read more

Предишни на фокус >>

Highlights
 

Benchmarks
What's New
Български организации споделят опит с европейски региони за по-добра пазарна реализация на иновациите
Фондът за иновации в културата към Асоциацията за развитие на София и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ участват в InnoBridge, съвместна инициатива по програма INTERREG на осем европейски региона. Те представят финансови инструменти в подкрепа на иновациите в приоритетни сектори на местната икономика. Българските партньори участват с добри практики за превръщането на научните изследвания в пазарен успех и с работа по „InnoBridge Практическо ръководство“ за развитие на иновациите в продукт с икономическа реализация.    Read more
 
Future Match B2B събитие по време на CeBIT 2017, 20-24 март, Хановер, Германия
АРК Консултинг към Enterprise Europe Network-България организира участието на български комании в дните за двустранни бизнес срещи Future Match 2017 по време на международното изложение за информационни и комуникационни технологии - CeBIT 2017, 20-24 март, Хановер, Германия.

   Read more
 
Списание "Икономист" представя "Хоризонт 2020"
Списание "Икономист" представи Инструмента за малки и средни предприятия по рамкова програма "Хоризонт 2020" с експертното мнение на Даниела Чонкова, програмен координатор на Фондация "Приложни изследвания и комуникации", и с успешни примери от практиката на Европейската мрежа за подкрепа на бизнеса - EEN.   Read more
 
Списание "Форбс" представя фирми победители от Конкурса за иновативно предприятие на годината 2016
В брой 71 на българското издание на списание "Форбс" са представени Доли Медия Студио и Синтал ММ - отличени в 12-о издание на Конкурса за иноватилно предприятие на годината.   Read more
 
Експерти призоваха за активно взаимодействие за обществено отговорни наука и иновации
Експерти от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ проучват как българските институции, наука, образователна система и бизнес прилагат на практика аспектите на отговорните изследвания и иновации (ОИИ). Заедно с колеги от още 11 държави от Европа и света, те участват в проект, който цели да насърчи по-широкото и пълноценно разглеждане на въпросите за отговорен подход в научно-иновационния процес. Тригодишният проект “Отговорни изследвания и иновации в практиката” е финансиран по програма „Хоризонт 2020“.   Read more
 
 
Още новини »design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND