ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
Конкурсът за иновативно предприятие на годината навършва 15 години!

На 16 юли стартира кампанията за 15-о юбилейно издание на Конкурса "Иновативно предприятие на годината 2019". Иновативни български новостартиращи и утвърдени предприятия могат да кандидатстват по електронен път до 15 октомври включително. Традиционно наградите се връчват лично от Президента или Министър председателя на РБългария по време на Националния иновационен форум през декември. И тази година отличените фирми в Конкурса получават и правото да използват марката на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ за "Високи постижения в иновациите" - Excellence in Innovation. С марката се отличават върхови постижения, въздействие и ефективност на авангардни иновации, разработени от български предприятия.

Организатори на Конкурса са Фондация “Приложни изследвания и комуникации” и Еnterprise Europe Network – България, с подкрепата на Генерална дирекция “Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия, в партньорство със списание "Икономика", икономически портал Economic.bg, Computer World, Kaldata.bg, списание "Българска наука" и Успелите.бг. В инициативата могат да участват активни български фирми, които имат успешно разработена и внедрена иновация през последните три години. Кандидатстването се извършва по електронен път до 23:45 часа на 15 октомври 2019 г.

Конкурсът има за цел да популяризира успешните български бизнес модели, основаващи се на иновациите и новите технологии.
Read more

Предишни на фокус >>

Highlights
 

Benchmarks
What's New
Четиринадесети национален конкурс “Иновативно предприятие на годината" 2018, Победители и номинации
Националният конкурс "Иновативно препдриятие на годината" се организира от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, АРК Консултинг, Еnterprise Europe Network – България, с подкрепата на Генерална дирекция “Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия и Единен център за иновации на БАН в медийното партньорство с БНТ, списание „Икономика“, икономически портал Economic.bg и Успелите.бг.

   Read more
 
Три ръководства за автори на политики и за ръководители и оценители на научноизследователски инфраструктури
Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ взе участие в разработването на три ръководства за автори на политики и за ръководители и оценители на научноизследователски инфраструктури в държавите от Дунавския регион. Ръководствата имат за цел да подобрят условията за развитие на научноизследователски инфраструктури и иновации в Дунавския регион, да допринесът към изграждането на капацитет и обогатяването на знанията на авторите на политики и организациите, финансиращи научноизследователски инфраструктури, както и на ръководители на такива инфраструктури.   Read more
 
Книга „Предизвикателства пред енергийното потребление в Европа: изводи за политиката, планирането и практиката“
Книгата „Предизикателства пред енергийното потребление в Европа: изводи за политиката, планирането и практиката“, редактирана съвместно от д-р Франсис Фахи и д-р Гари Гогинс от Националния университет на Ирландия, Голуей, бе публикувана от издателство Palgrave MacMillan. Книгата е с отворен достъп и може да бъде изтеглена безплатно от на издателство Springer.   Read more
 
Среща с граждани на тема „Предпазни мерки и иновации в Европа“
На 23 юни 2019 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ организира работна среща с граждани по темите справедливост, риск и сигурност на научните изследвания, а също така и предпазните мерки и иновациите. В срещата взеха участие 27 граждани. Подобни срещи бяха организирани в още четири държави в Европа – Дания, Норвегия, Холандия и Италия.    Read more
 
Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ взе участие в конференцията „Pathways to Transformation“
Конференцията „Pathways to Transformation“ беше заключителното събитие за проектите NUCLEUS и RRI-Practice, и двата финансирани по програма Хоризонт 2020 на ЕС. Събитието се състоя в Брюксел на 20 - 21 юни 2019 г. Фокусът на конференцията беше поставен върху възможностите пред институциите да станат по-социално отговорни.    Read more
 
 
Още новини »design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND