ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
Тринадесети Национален иновационен форум „България в глобалните технологични вериги“

Фондация "Приложни изследвания и комуникации", АРК Консултинг, Еnterprise Europe Network – България, Представителството на ЕК в България, с подкрепата на и Единен център за иновации на БАН в медийното партньорство с Българска национална телевизия,  списание "Икономика" и икономически портал Economic.bg, проведоха Тринадесетия Национален иновационен форум "България в глобалните технологични вериги", 15 декември 2017 г.

Д-р Огнян Шентов, Председател на Фондация "Приложни изследвания и комуникации" откри Форума и сподели, че докладът Иновации.бг е един вече наложил се инструмент, който повече 10 години прави анализ на иновационната екосистема на страната.

Президентът на Република България, г-н Румен Радев, изтъкна значимостта на Форума за развитието на българската иновационна среда.

По време на Форума се състоя и церемонията по награждаване на отличените предприятие в Тринадесетия национален конкурс "Иновативно предприятие на годината", 2017.
Read more

Предишни на фокус >>

Highlights
 

Benchmarks
What's New
ЕК предлага 100 милиарда евро за научни изследвания и иновации за периода 2021—2027 г.
Предложените бюджетни средства в размер на 100 милиарда евро за периода 2021 г.—2027 г. включват 97,6 милиарда евро по линия на програмата „Хоризонт Европа“ (от които 3,5 милиарда евро ще бъдат разпределени за фонда InvestEU), а 2,4 милиарда евро — за програмата на Евратом за изследвания и обучение. Програмата на Евратом, по която се финансират научни изследвания и обучение в областта на ядрената сигурност, безопасност и радиационна защита, ще има по-засилен акцент върху неенергийни приложения като здравеопазване и медицинско оборудване.   Read more
 
Информационни дни за представяне на процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020
Продължава информационната кампания за представяне на процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Кампанията ще продължи до 11 юли 2018 г.   Read more
 
Експерти на Фондация "Приложни изследвания и комуникации" участваха в Академия за иновации-Innovation Hackathon за студенти
На 1-2 юни 2018 г. над 150 студенти се включиха в петото издание на Академия за иновации-Innovation Hackathon за студенти. Те представиха 50 иновативни проекти в състезание на награда от 10 000 лв. Проф. Теодора Георгиева, старши експерт към фондацията, и Деница Маринова, експерт по проектно управление, подпомогнаха работата на няколко от отборите в надпреварата.   Read more
 
City Innovation Café 4 - 21 юни, Столична община, София
На 21 юни, от 9,00 часа в Столична община ще се състои четвъртото "умно" иновационно кафе с участието на международни гости, експерти в областта на Smart Cities - от Великобритания, Франция и Тайван. Вход свободен. Те ще споделят своя опит и експертиза в областта на дистанционното отчитане на вода, електричество, събирането на отпадъци и други "умни решения", приложени в столиците на Великобритания, Франция, Тайван - Лондон, Париж и Тайпе. Адресът е ул. "Париж" 1.    Read more
 
Конкурсът за Стартъп на годината 2018 г. CESA събира кандидатури до 15 юни
До 15 юни 2018 г. се приемат номинации на успешни новостартиращи предприятия за международния конкурс Стартъп на годината 2018 г. Central European Startup Awards (CESA) се организира в Австрия, Полша, Чехия, Словакия, Сърбия, Словения, Хърватия, Румъния, Унгария и България.   Read more
 
 
Още новини »design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND
pornload.cc