ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
Конкурсът за иновативно предприятие на годината отличава победителите с марка за високи постижения в иновациите

На 23 юли стартира кампанията за 14-о издание на Конкурса "Иновативно предприятие на годината 2018". Иновативни български новостартиращи и утвърдени предприятия могат да кандидатстват по електронен път до 15 октомври включително. Традиционно наградите се връчват лично от Президента или Министър председателя на РБългария по време на Националния иновационен форум през декември. От тази година отличените фирми в Конкурса получават и правото да използват марката на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ за "Високи постижения в иновациите" - Excellence in Innovation. С марката се отличават върхови постижения, въздействие и ефективност на авангардни иновации, разработени от български предприятия.

Организатори на Конкурса са Фондация “Приложни изследвания и комуникации” и Еnterprise Europe Network – България, с подкрепата на Генерална дирекция “Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия, в партньорство с БНТ , сп. Икономика ,онлайн портала Economic и „Успелите“. В инициативата могат да участват активни български фирми, които имат успешно разработена и внедрена иновация през последните три години. Кандидатстването се извършва по електронен път до 23:45 часа на 15 октомври 2018 г.

Конкурсът има за цел да популяризира успешните български бизнес модели, основаващи се на иновациите и новите технологии.
Read more

Предишни на фокус >>

Highlights
 

Benchmarks
What's New
Конкурс за Наградата „Джон Атанасов“ на Президента на Републиката за 2018 година
Конкурсът за Наградата „Джон Атанасов“ на Президента на Републиката за 2018 година набира кандидати до 31 август. Наградата „Джон Атанасов“ се връчва на изявили се в световен мащаб млади български учени и изследователи в областта на компютърните науки.    Read more
 
Швеция остава новатор № 1 в Европа, България запазва скромни позиции
Според данните от Европейския сравнителен доклад за иновациите за 2018 г. Швеция, Дания, Финландия, Нидерландия, Обединеното кралство и Люксембург са водещите новатори в ЕС. България е на предпоследна позиция без значителна промяна в представянето си от 2010 г. насам.   Read more
 
Стартира кампанията за деветата сесия на Националния иновационен фонд
На 31 май стартира кампанията за деветата сесия на Националния иновационен фонд. Проектните предложения ще се приемат от 25 юни до 25 юли включително. Максималната безвъзмездна помощ за един проект ще бъде до 500 хил.лв.   Read more
 
ЕК предлага 100 милиарда евро за научни изследвания и иновации за периода 2021—2027 г.
Предложените бюджетни средства в размер на 100 милиарда евро за периода 2021 г.—2027 г. включват 97,6 милиарда евро по линия на програмата „Хоризонт Европа“ (от които 3,5 милиарда евро ще бъдат разпределени за фонда InvestEU), а 2,4 милиарда евро — за програмата на Евратом за изследвания и обучение. Програмата на Евратом, по която се финансират научни изследвания и обучение в областта на ядрената сигурност, безопасност и радиационна защита, ще има по-засилен акцент върху неенергийни приложения като здравеопазване и медицинско оборудване.   Read more
 
Информационни дни за представяне на процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020
Продължава информационната кампания за представяне на процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Кампанията ще продължи до 11 юли 2018 г.   Read more
 
 
Още новини »design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND