ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
Конкурсът „Иновативно предприятие на годината 2020“ подкрепя бизнес иноваторите

Националният конкурс „Иновативно предприятие на годината 2020“ стартира кампанията по набиране на кандидати. Инициативата търси български новостартиращи и утвърдени предприятия, които успешно са разработили и внедрили иновации в своето производство и управление, предоставяне и управление на услуги. Срокът за участието онлайн е до 21 октомври 2020 г. Read more

Предишни на фокус >>

Highlights
 

Benchmarks
What's New
Онлайн проучване проучва нагласите на фирмите за деклариране на иновативната им дейност
Фондация "Приложни изследвания и комуникации" разработи кратък онлайн въпросник, свързан с проучване на причините за неподаването на данни за изследователската и иновационната активност на българските иновативни компании.    Read more
 
Асоциация за развитие на София и Фондация "Приложни изследвания и комуникации" ви канят да вземете участие във финалното ИноБридж събитие: „Streamlining Public Support for SME Innovation“
Настоящите данни показват, че COVID-19 пандемията неминуемо засяга малките и средните предприятия (МСП). Сега повече от всякога са необходими добри политически инструменти, които да насърчат устойчивостта на МСП.Какви мерки прилагат в различните европейски държави и кои са се доказали като ефективни? Включете се в конференцията, за да дискутирате въпросите и подходите с представители на региони от Австрия, България, Испания, Италия, Полша, Португалия и Унгария.   Read more
 
Покана за фокус група за подготовка на концепция за интелигентна специализация на България за периода 2021-2027
Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Министерството на икономиката работим по подготовката на концепция за интелигентна специализация на България за следващия програмен период 2021-2027.    Read more
 
Иван Йосифов: Телемедицината подпомага, а не застрашава комуникацията и физическия преглед при лекар
Иван Йосифов е изпълнителен директор на „Найкомс“ ЕООД - българска иновативна компания, която предлага система за телемедицина. „Найкомс“ спечели наградата в категория „Социална иновация“ в Конкурса „Иновативно предприятие на годината 2019“, инициатива на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ с подкрепата на Enterprise Europe Network – България.    Read more
 
Венцислав Славков: Целта ни е да се създаде нов санитарен стандарт за дезинфекция в условията на COVID 19
Д-р инж. Венцислав Славков е създател и управител на българо-немската фирма за специализирани системи за автоматизация на индустриалното производство „СПЕСИМА“ ООД. Фирмата е победител в Конкурса “Иновативно предприятие на годината 2018” в категорията “Пазарно лидерство”. СПЕСИМА създаде кабина за дезинфекция, която може да се използва при борбата с COVID 19, както и в производства с високи хигиенни изисквания, в болници и на обществени местя и в институции.   Read more
 
 
Още новини »design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND