ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
Единадесети Национален иновационен форум "Развитие на иновационната среда за устойчив икономически растеж в България"

Фондация "Приложни изследвания и комуникации", АРК Консултинг, Еnterprise Europe Network – България и Представителството на ЕК в България, с подкрепата на Генерална дирекция “Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия към ЕК и Норвежкия финансов механизъм проведе Единадесетия Национален иновационен форум "Развитие на иновационната среда за устойчив икономически растеж в България".

По време на форума Президентът Росен Плевнелиев връчи наградите на отличените предприятия в Националния конкурс за „Иновативно предприятие на годината, 2015”.
Read more

Предишни на фокус >>

Highlights
 

Benchmarks
What's New
Второ издание на семинара „Дизайн за Европа“ на тема Дизайн на политики в полза на обществото, 15 юни 2016 г., гр. Пловдив
На 15 юни 2016 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ организира второто издание на семинара „Дизайн за Европа“ на тема Дизайн на политики в полза на обществото. Семинарът ще се проведе в рамките на международния фестивал за съвременен дизайн и визуална култура ONE DESIGN WEEK, който се провежда от 8 години, като през последните три от тях е базиран в Пловдив.    Read more
 
Центърът за безопасен интернет посети детска IT академия
На 29 май експерти от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ посетиха детската академия на IT Step Academy България.    Read more
 
Технологичен форум 2016 и В2В събитие по ИКТ, Big data, облачни структури, 18 май 2016 г., Солун
PRAXI Network, координатор на Enterprise Europe Network - Гърция, с помощта на АРК Консултинг ООД, Enterprise Europe Network - България като подкрепящ партньор, Ви канят да участвате в Technology Forum 2016 Matchmaking Event на 18 Май, 2016, Солун, Гърция>.

Събитието има за цел да насърчи бизнес, технологични и изследователски партньорства в областта на ИКТ технологии, като например големи данни, изчислителни облаци, машинно обучение, и т.н.), както и приложения в областта на ИКТ в интелигентни градове, енергетиката, здравеопазването, образованието и др   Read more
 
Горещата линия за безопасен интернет със сертификат за качество
На 11 май в Копенхаген Горещата линия за безопасен интернет, координирана от Фондация "Приложни изследвания и комуникации", получи сертификат за качеството си на работа от Борда на Международната асоциация на интернет горещи линии INHOPE.    Read more
 
Семинар “Зелени иновации и конкурентоспособност на европейския пазар - мрежата Enterprise Europe Network в помощ на МСП“ в Пловдив
На 4 май 2016 г. АРК Консултинг и Търговско-Промишлена Камара – Пловдив организираха семинар по темата за европейските добри практики в областта на зелените иновации, регламентите за управление на отпадъците, включително вредни и опасни отпадъци.    Read more
 
 
Още новини »design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND