ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Безопасен интернет

Програма „Безопасен интернет”

От 2005 г. Фондацията е координатор на Националния център за безопасен интернет, който цели да повишава дигиталната грамотност на деца и възрастни чрез различни инициативи и обучения. Екипът консултира по телефон и по онлайн канали и оказва съдействие при инциденти с деца в Мрежата. Подпомага специалистите, родителите и институциите в борбата с речта на омразата, с детската порнография и онлайн тормоза, стимулира спазването на правата на децата в онлайн среда.

Националният център за безопасен интернет:

  • Приема и обработва сигнали за незаконно и вредно за деца съдържание и поведение в интернет чрез Гореща интернет линия;
  • Поддържа Консултативна линия по проблеми и въпроси, свързани с деца в дигиталната среда и мобилните комуникации;
  • Разработва информационни и обучителни материали и провежда обучения по дигитална грамотност за деца, родители, учители и други професионалисти;
  • Обучава ученици за киберскаути, които да съветват техни връстници при проблем в интернет;
  • Участва в дебата по спазването правата на децата в медиите и в публичното пространство;
  • Изработва експертни анализи и препоръки за разработване и промяна на публични политики.

Постижения и награди:

  • Специална награда от Министерството на вътрешните работи за граждански принос към работата на полицията (2015 г.)
  • Сертификат за отлични постижения на Международната асоциация на интернет горещите линии (INHOPE) (2016 г.) 
Отбелязан бе Денят за безопасен интернет „От теб з@виси“
На 7 февруари 2017 г. в над 100 държави на всички континенти беше Read more
  Комитетът Ланзароте предлага криминализиране на сексуални онлайн контакти с дете
В документа се изтъква, че дори Read more
Международна конференция „Ролята на децата за промяна на обществото"
Националният център за безопасен интернет се Read more
  Центърът за безопасен интернет изгражда мрежа от отряди на киберскаути
Националният Център за безопасен интернет Read more
Ученици във Варна преминаха обучение по интернет и трафика на хора
На 6 юли експерти на Центъра за безопасен интернет Read more
  Европарламентът призова за по-строги мерки за защита на децата в интернет
Европейският парламент призова за Read more

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND