ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Насилие  по полов признак

Насилие по полов признак

От 2015 г. Фондация ПИК в партньорство с Асоциация Родители изпълнява проекта "Национална кампания за противодействие на съвременните модели на насилие по полов признак".

Целта на проекта е повишаване на чувствителността на подрастващите към съвременните модели на насилие по полов признак, разпространяващи се чрез интернет и водещи до утвърждаване на насилствени взаимоотношения между половете и сексуална експлоатация.

Според изследване на ФПИК, проведено през 2013/2014 година, онлайн формите на насилие по полов признак са широко разпространени сред младежите в България - 46.3 % от момичетата споделят, че са били обект на някакъв вид насилие от партньора им в интернет или през мобилния телефон.  Въпреки че тези форми на взаимоотношения могат да се определят като насилие, основано на полов признак (НОПП), младите хора имат ниска чувствителност към тези прояви. Тъй като засягат интимна страна от техния живот, тези прояви често остават скрити за значимите възрастни в техния живот поради срам, страх или недоверие, че ще получат разбиране. Това е особено проблематично, имайки предвид и ниската информираност и липсата на готовност сред професионалистите, които работят с деца и семейства, по въпросите, свързани с онлайн НОПП. А изградените онлайн навици за оказване на принуда и насилие срещу партньора лесно преминават във физическите взаимоотношения.

В рамките на настоящият проект са планирани действия на няколко нива с цел повишаване на информираността и чувствителността по тези теми сред основните заинтересовани страни. В разработването на информационната кампания ще бъдат провлечени млади хора, които познават проблема и могат да предложат подходи и послания, които ще достигнат до техните връстници. За да се гарантира разнообразието от гледни точки и опит в творческия екип, допълнителни усилия ще бъдат положени за привличането на младежи от уязвими групи. Посланията и материалите, разработени в партньорство с младите хора, ще бъдат разпространени сред по различни канали сред младите хора.

----------------

Проектът Национална кампания за противодействие на съвременните модели на насилие по полов признак се финансира с договор за безвъзмездна финансова помощ № 812108-79/25.08.2015г. от
Програма BG 12 “Домашно насилие и насилие, основано на полов признак” в рамките на НФМ 2009-2014 г. 

----------------

Новини:

Националната кампания срещу онлайн сексуализацията продължава

Националната кампания за противодействие на съвременните модели на насилие по полов признак, която започна на 17 септември 2015 година, продължава своето съществуване чрез дългосрочни дейности в училища в цялата страна и през различни медийни канали.

Прочети повече...

Дебат "За и против това да качиш секси селфи"

Фондация "Приложни изследвания и комуникации" (ПИК) и Асоциация Дебати София организираха публичния дебат "За и против това да качиш секси селфи", който се проведе на 26 април.

Прочети повече...

Над 120 ученика в Оряхово обсъждаха популярността в интернет

На 29 март експерти по безопасен интернет от Фондация ПИК изнесоха серия открити уроци пред повече от 120 ученика от 5 до 7 клас от СОУ „Христо Ботев“ в град Оряхово. Урочният план, представен по време на часовете, беше „Искам да съм популярен като другите“, разработен в рамките на проекта за национална кампания за противодействие на новите форми на онлайн насилие.

Прочети повече...

#облечисебе заедно с "Извърви километър в нейните обувки"

На 13 март, неделя, по повод на международния ден на жената и Европейския ден за действие срещу речта на омразата по полов признак бе проведено събитието „Извърви километър в нейните обувки“, по време на което бе представена и кампанията #облечисебе.

Прочети повече...

Кампанията #облечисебе посети национална младежка конференция

Кампанията срещу сексуализирано поведение в интернет #облечисебе беше представена на Деветата национална младежка среща, организирана от Горнооряховския младежки парламент, провела се между 11 и 13 март. Конференцията беше посветена на ролята на младите хора в решаването на глобалните проблеми на гражданското общество. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ взе участие в събитието заедно с две представителки на младежкия панел, разработил идеята за кампанията #облечисебе – Анна-Мария Клянева от 9 ФЕГ. „Алфонс дьо Ламартин“ и Елена Стаменова от НПМГ „Академик Любомир Чакалов“.

Прочети повече...

Проведе се конференцията "Какво "да" и какво "не"... за няколко лайка повече"

Над 60 деца, младежи и възрастни взеха участие в конференцията "Какво "да" и какво "не"... за няколко лайка повече" по случай Деня за безопасен интернет на 9 февруари 2016 година. Целта на конференцията беше създаването на споделена визия за желания интернет през гледната точна на участници на различна възраст и с различен опит, като специален фокус на обсъжданията бяха потребността на младите потребители да търсят одобрение през социалните мрежи, как през последните 5 години се е променило разбирането за приемливи и неприемливи начини за търсене на внимание, какво определя докъде сме готови да стигнем днес в името на това да бъдем харесвани онлайн и какво искаме и можем да променим, за да направим интернет по-добро място за всички потребители.

Прочети повече...

Проведе се обучителният семинар „За няколко лайка повече“

От 18 до 20 декември в Боровец се проведе обучителен семинар за младежи, както и паралелен семинар за родители и учители, по темата за ранна сексуализация и онлайн насилието по полов признак. Младежите, участвали в семинара, бяха доброволци на възраст между 15 и 17 години, включили се в конкурс за набиране на младежки панел на проекта „Национална кампания за противодействие на съвременните модели на насилие по полов признак“, финансиран по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

Прочети повече...

Апробация на урок за ранната сексуализация в училище

План за урок за ученици по темата за ранната сексуализация, разработен в рамките на националната кампания за противодействие на съвременните модели на насилие по полов признак, бе апробиран в редица училища в цялата страна. Урочният план е важен елемент от методика за превенция на ранната сексуализация, разработен в рамките на проекта „Национална кампания за противодействие на съвременните модели на насилие по полов признак“, финансиран по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

Прочети повече...

Методика за превенция на ранната сексуализация

Фондация ПИК разработи нова методика за превенция на онлайн насилие по полов признак. Централна част от методиката е план за урок по темата за ранната сексуализация, разработен в рамките на проекта „Национална кампания за противодействие на съвременните модели на насилие по полов признак“, финансиран по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. Урокът бе разработен с професионалисти от цялата страна и бе завършен в началото на месец декември.

Прочети повече...

Семинари по темата за ранна сексуализация

В периода от 21 ноември до 7 декември, екип на Фондация ПИК проведе поредица от срещи със специалисти из цяла България за представяне и обсъждане на нова методика за борба с ранната сексуализация на децата, като фактор за насилие по полов признак в интернет. Методиката е основана на план за урок по темата за ранната сексуализация, разработен в рамките на проекта „Национална кампания за противодействие на съвременните модели на насилие по полов признак“, финансиран по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

Прочети повече...

Национална кампания срещу насилието по полов признак

На пресконференция на 17 септември Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ (ПИК) и Асоциация „Родители“ обявиха пред медиите началото на своя проект „Национална кампания за противодействие на съвременните модели на насилие по полов признак“, който се финансира по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

Прочети повече...


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND