ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > Greening BG Innovative SMEs

Greening BG Innovative SMEs

Целта на Greening BG Innovative SMEs е да даде отговор на предизвикателствата свързани с околната среда посредством създаване на бизнес възможности в България, които биха ускорили въвеждането на зелени технологии и повишили местната конкурентоспособност.

Проектът ще преследва целите си с помощта на следните дейности:

  • оценка на настоящото технологично ниво и дейности в МСП от гледна точка на зелените иновации;
  • мониторинг на политическата и регулаторната рамка по отношение на социо-политическите, икономическите и технологични развития в Европа;
  • разработване на инструмент за самооценка на зеленото поведение и представяне на българските МСП;
  • разработване на наръчник за българските МСП за текущо използване на инструмента за самооценка;
  • пилотно прилагане на инструмента за самооценка;
  • информационни и демонстрационни мероприятия на тема зелени иновации посредством серия от шест регионални бизнес форум a в шестте региона за планиране на България.

Проектът таргетира българските МСП като основна целева група. Проектът цели да постигне възможно най-широк отзвук, отваряйки дейностите си за микро, малки и средни предприятия от всички индустриални сектори и независимо от географската си локация.

Вторичната целева група включва представители на правителството и администрацията, на които по време на традиционните Иновационни форуми на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ през 2014 и 2015 г. ще бъдат представени резултатите и препоръките от годишните доклади Иновации.бг.

Проектът Greening BG Innovative SMEs е финансиран по „Иновации за зелена индустрия" с програмен оператор норвежката държавна агенция „Иновация Норвегия" и ще трае 24 месеца. Проектът се изпълнява в консорциум със Северния институт за изследване на иновации, наука и образование (Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education).

За допълнителна информация:
Тел.: 02/ 973 3000

Даниела Чонкова, daniela.tchonkova(at)online(dot)bg

Пламен Шалъфов, plamen.shalafov(at)online(dot)bg


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND