ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Иновативно предприятие

Национален конкурс "Иновативно предприятие на годината"

Годишната награда на Националния конкурс „Иновативно предприятие” се присъжда на български предприятия, които са приложили успешно в практиката си иновации или български научни достижения, трансформирайки дейността си и постигайки траен икономически ефект.

Достиженията на предприятията в областта на иновациите се оценяват от жури, въз основа на данни от предварително извършени технологични одити във фирмите-кандидатки.

Кандидатите се оценяват по специална методология от експертна група и жури в следните категории:
1.    Пазарно лидерство (наложил иновативен продукт на международния пазар)
2.    Иновационен хъб (реализирал процесна иновация в поредица от клиенти)
3.    Качество на живот
4.    Зелена иновация
5.    Устойчиво иновативно поведение
6.    Социално-икономическо въздействие върху регион
7.    Иновативно новостартирало предприятие (до три години от създаването)


Досегашни издания на конкурса:

Национален конкурс "Иновативно предприятие на годината", 2015 г.
Национален конкурс "Иновативно предприятие на годината", 2014 г.
Национален конкурс "Иновативно предприятие на годината", 2013 г.
Национален конкурс "Иновативно предприятие на годината", 2012 г.
Национален конкурс "Иновативно предприятие на годината", 2010 г.
Национален конкурс "Иновативно предприятие на годината", 2009 г.
Национален конкурс "Иновативно предприятие на годината", 2008 г.
Национален конкурс "Иновативно предприятие на годината", 2007 г.
Национален конкурс "Иновативно предприятие на годината", 2006 г. ,(PDF, 0,1 MB)
Национален конкурс "Иновативно предприятие на годината", 2005 г.
Национален конкурс "Иновативно предприятие на годината", 2004 г.


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND
pornload.cc