ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > B-CREATIVE

B-CREATIVE

Фондация „ПИК” участва в проекта "B CREATIVE: Бизнес инструменти за стартиращи фирми в областта на интелектуалната собственост, рисковия капитал и предприемачеството" заедно с още осем партньори, включително фирми за дизайн, организации за технологичен трансфер, университети, търговски камари и държавни учреждения от шест Европейски страни. Проектът бе финансиран от Европейската комисия чрез инициативата Europe Innova на Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации.

Основните дейности по проекта целяха да помогнатна фирмите в творческите индустрии (реклама, архитектура, изкуство и антики, занаяти, дизайн, моден дизайн, филмово/видео изкуство, фотография, музика, сценични изкуства, издателска дейност, софтуер и компютърни игри, телевизия и радио) да преодолеят предизвикателствата, с които се сблъскват при осъществяване на целите си.Координатор:

European Design Centre - Нидерландия

Партньори:

Innovation service of the Salzburg Chamber of Commerce - Австрия

META Group srl - Италия

Alintec scarl - Италия

MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbH - Германия

Dietwee B.V - Нидерландия

Фондация „Приложни изследвания и комуникации” - България

Cranfield University – Великобритания

ICT Innovatieplatform Creatieve Industrie - Нидерландия

 

За контакти:
Робърт Хикий, robert.hickey@online.bg
Зоя Дамянова, zoya.damianova@online.bg

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND