Image gallery
 
Д-р Огнян Шентов, председател на Фондация "Приложни изследвания и комуникации", откри церемонията по връчване на марката "Високи постижения в иновациите", 30 януари 2020 г.
[close]