Image gallery
 
Д-р Огнян Шентов, Председател, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“
[close]