Image gallery
 
Даниела Чонкова, Ръководител на Програма „Иновации и подкрепа за бизнеса”, Фондация "Приложни изследвания и комуникации"
[close]