Image gallery
 
Д-р Д-р Огнян Шентов, Председател на Фондация "Приложни изследвания и комуникации" и Президентът на Република България, г-н Румен Радев по време на церемонията за награждаване в Четиринадесетия Национален конкурс "Иновативно предприятие на годината", 6 декември 2018 г.
[close]