Image gallery
 
Г-н Руслан Стефанов, Координатор на група „Иновации.бг“ към Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ по време на Четиринадесетия Национален иновационен форум „Интелигентни политики за иновационен растеж“, 6 декември 2018 г.
[close]