Image gallery
 
Д-р Огнян Шентов, Председател на Фондация "Приложни изследвания и комуникации" открива Четиринадесетия Национален иновационен форум „Интелигентни политики за иновационен растеж“, 6 декември 2018 г.
[close]