Image gallery
 
Президентът Румен Радев и наградени препдриятия в Четиринадесетия Национален конкурс "Иновативно предприятие на годината", 6 декември 2018 г.
[close]