Image gallery
 
Марка на Фондация "Приложни изследвания и комуникации" за високи постижения в иновациите-Excellence inInnovation, която се предоставя за ползване на отличените предприятия в Националния конкурс "Иновативно предприятие на годината"
[close]