Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Огнян Златев, Ръководител, Представителство на ЕК в България; д-р Огнян Шентов, Председател на Фондация "Приложни изследвания и комуникации"; г-н Румен Радев, Президент на Република България; Г-н Томислав Дончев, Вицепремиер на Република България; проф. проф. Стефан Хаджитодоров, Инстиут по биофизика и биомедицинско инженерство, Център за изследвания по национална сигурност и отбрана, Българска академия на науките.
[close]