Image gallery
 
Г-жа Анета Пиперкова, управител на Институт за медицински научни изследвания ООД (в ляво) с г-н Огнян Златев, Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България
[close]