Image gallery
 
Г-н Делчо Николов, Председател на управителния съвет и Изпълнителен директор на „Асарел - Медет“ АД (в ляво) с г-н Огнян Златев, Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България
[close]