Image gallery
 
Г-н Атанас Киряков, Изпълнителен директор на „Онтотекст“ АД (в дясно) с Президента на Република България г-н Румен Радев
[close]