Image gallery
 
Министър-председателят на Р. България, г-н Бойко Борисов и г-н Борислав Романов, Лаборатория CAD/CAM/CAE в индустрията, Технически университет-София
[close]