Image gallery
 
Министър-председателят на Р. България, г-н Бойко Борисов и г-н Емил Маноах, Институт по механика към БАН
[close]