Image gallery
 
Министър-председателят на Р. България, г-н Бойко Борисов и г-н Петър Статев, фирма Смартком
[close]