Image gallery
 
Министър-председателят на Р. България, г-н Бойко Борисов и г-н Стефан Деевски, фирма АМК
[close]