Image gallery
 
Министър-председателят на Р. България, г-н Бойко Борисов и г-н Димитър Горанов, фирма ДИССИ
[close]