Image gallery
 
(от ляво надясно)Министър-председателят на Р. България, г-н Бойко Борисов; г-н Петър Статев, фирма Смартком; г-н Георги Халачев, фирма Орак Инженеринг; г-н Емил Маноах, Институт по механика към БАН; г-н Борислав Романов, Лаборатория CAD/CAM/CAE в индустрията към Техническия университет-София; г-н Димитър Горанов, фирма ДИССИ; г-н Стефан Деевски, фирма АМК; г-н Преслав Христов, фирма Техкерамика; г-н Костадин Йорданов, фирма Бианор.
[close]