Image gallery
 
(от ляво надясно)Министър-председателят на Р. България, г-н Бойко Борисов; г-н Петър Статев, фирма Смартком; г-н Георги Халачев, фирма Орак Инженеринг
[close]