Image gallery
 
(от ляво надясно)Министър-председателят на Р. България, г-н Бойко Борисов; г-н Емил Маноах, Институт по механика към БАН; г-н Борислав Романов, Лаборатория CAD/CAM/CAE в индустрията, Технически университет-София; г-н Димитър Горанов, фирма ДИССИ
[close]