ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 ШЕСТНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ФОРУМ

                                                   

ИКОНОМИЧЕСKА УСТОЙЧИВОСТ ЧРЕЗ ИНОВАЦИИ 

18 декември 2020 г.

 

 

 

Програма

 

 

10:30

Откриване

Огнян Шентов, Председател, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“

Торстен ГайслерРъководител, Представителство на Фондация „Конрад Аденауер“ в България  

 

Приветствие

Иновациите в България през 2020 г. - тенденции и възможности

Румен Радев, Президент на Република България

 

 

Иновации.бг 2020

Руслан Стефанов, Координатор на група Иновации.бг, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“

 

Перспективи пред иновационния потенциал: ролята на Националния план за възстановяване и устойчивост

Мартин Дановски, Председател, Държавна агенция за научни изследвания и иновации

Бойко Таков, Изпълнителен директор, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Любомир Станиславов, Изпълнителен директор, Българска работодателска асоциация „Иновативни технологии“

 

Дискусия

 

МодераторКристина Ескенази, Председател на УС, Биотехнологичен и здравен клъстер – България

 

11:00

Церемония по награждаването на победителите от Националния конкурс „Иновативно предприятие на годината“

 

11:30

Закриване
 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени