ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Конкурсът „Иновативно предприятие на годината 2020“ подкрепя бизнес иноваторите


Националният конкурс „Иновативно предприятие на годината 2020“ стартира кампанията по набиране на кандидати. Инициативата търси български новостартиращи и утвърдени предприятия, които успешно са разработили и внедрили иновации в своето производство и управление, предоставяне и управление на услуги. Конкурсът „Иновативно предприятие на годината 2020“ се провежда под егидата на Президента на Р. България Румен Радев.

Освен наградата „Иновативно предприятие на годината 2020“ в 8 категории, отличените фирми в конкурса получават и правото да използват марката „Високи постижения в иновациите" (Excellence in Innovation) на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“. Над 120 компании в различни икономически сектори – от новостартиращи фирми до пазарни лидери, са получили признание за успешните си иновационни проекти. Сред победителите в конкурса са „Спесима“, „Принтиво“, „Софтуерен университет“, „Скейл Фокус“, „Ултрафлекс Корпорейшън“, „Интернешйнъл Пауър Съплай“, „Провиотик“, „Найкомс“, „Лийнплъм“.

Кандидатстването онлайн е отворено до 21 октомври 2020 г., 23:45 часа на платформата innovation.bg. В инициативата могат да се включат активни фирми, които имат успешно разработена и внедрена иновация през последните три години. Отворени са 8 категории като пазарно лидерство, социална или зелена иновация, иновационен мениджмънт.

Конкурсът цели да популяризира успешните български бизнес модели, основаващи се на иновациите и новите технологии. Кандидатите се оценяват в отделни категории по специална методология от експертна група и от жури, според въздействието на отличените иновации.

Конкурсът се организира от Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, АРК Консултинг и Еnterprise Europe Network – България, с подкрепата на Генерална дирекция “Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия. Инициативата е призната от Европейската комисия за добра национална практика за подкрепа на иновационното развитие.

Медийни партньори: Радио София, сп. Икономика, Economic.bg, Computer World България, Kaldata.com, списание "Българска наука", Nauka.bg, Uspelite.bg и Industryinfo.bg

Конкурс „Иновативно предприятие на годината 2020“

ФБ събитие

Конкурс за иновативно предприятие на годината 2019

Всички издания на Конкурса за иновативно предприятие на годината

Церемония по връчване на марката "Високи постижения в иновациите", 30 януари, 2020 г.

Марка на Фондация "Приложни изследвания и комуникации" - „Високи постижения в иновациите“-Excellence in Innovation

Е-mail: innoaward(at)online.bg

За връзки с медиите: maya.tsaneva(at)online.bg 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени