ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Медийно отразяване

Иновативно предприятие на годината инспектира електропроводната мрежа с дронове, 9 декември 2019 г.
Президентът награди фирмата, създала първия био пробиотик, който намалява холестерола, 9 декември 2019 г.
Ултрафлекс и Интернешънъл Пауър Съплай са големите победители в "Иновативно предприятие на годината 2019", 6 декември 2019 г.
Румен Радев: България трябва да превърне иновациите в национална политика, 5 декември 2019 г.
Президентът Румен Радев ще участва в 15-ия национален иновационен форум „Иновации и икономически растеж“, 5 декември 2019 г.
Кристина Ескенази: Образованието ни не успява да обучи младите да мислят иновативно, 5 декември 2019 г.
Радев: БВП на България е далеч от средния за Европа в сферата на иновациите, 5 декември 2019 г.
Иновациите са ключов инструмент за устойчивото развитие и са отражение на националните амбиции за бъдещето, каза президентът Румен Радев, 5 декември 2019 г.
Румен Радев: България е сред плахите иноватори, 5 декември 2019 г.
Кои са иновативните предприятия на 2019 г., 5 декември 2019 г.
Наградиха най-иновативните компании в България, 5 декември 2019 г.
Радев: България трябва да превърне иновациите в национална политика, 5 декември 2019 г.
Румен Радев: Иновациите са ключов инструмент за устойчивото развитие , 5 декември 2019 г.
Румен Радев: Иновациите са ключов инструмент за устойчиво бъдещe
ИАНМСП взе участие в Петнадесети национален иновационен форум, 5 декември 2019 г.
Румен Радев: Иновациите са ключов инструмент за устойчиво бъдеще
Румен Радев: Светът върви от количествен към качествен скок в областта на иновациите, 5 декември 2019 г.
Р. Радев: България трябва да превърне иновациите в национална политика, 5 декември 2019 г.
Президентът ще участва в Петнадесетия национален иновационен форум „Иновации и икономически растеж“, 5 декември 2019 г.
Президентът Радев ще участва в Петнадесетия национален иновационен форум „Иновации и икономически растеж“, 4 декември 2019 г.
Награждават победителите в конкурса "Иновативно предприятие на годината - 2019", 28 ноември 2019 г. 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени