ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 ПЕТНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ФОРУМ

ИНОВАЦИИ И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

5 декември 2019 г.

София Хотел „Балкан”, зала „Средец“

 

Програма

 

10:00

 

Регистрация

 

10:30

Откриване

Огнян Шентов, Председател, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“

 

Приветствие

Българската иновационна икономика през 2019 година

Румен Радев, Президент на Република България

 

 

Иновации.бг 2019 (PDF, 1,6 MB)

Руслан Стефанов, Координатор на група Иновации.бг, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“


Развитие на регионалния иновационен потенциал

Бойко Таков, Изпълнителен директор, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Николай Камов, Координатор, Иноцентър България

Атанас Енев, Управляващ партньор, „Байомик“ ООД

Дискусия

Модератор: Кристина Ескенази, Председател на УС, Биотехнологичен и здравен клъстер – България

 

11:30

 

Церемония по награждаването на победителите от Националния конкурс „Иновативно предприятие на годината“

 

12:00

Закриване

 
 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени