ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Четиринадесети Национален иновационен форум „Интелигентни политики за иновационен растеж“

Фондация "Приложни изследвания и комуникации", АРК Консултинг, Еnterprise Europe Network – България, Представителството на ЕК в България, с подкрепата на Генерална дирекция “Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия и Единен център за иновации на БАН, в медийното партньорство с Българска национална телевизия,  списание "Икономика", икономически портал Economic.bg и Успелите.бг, проведоха Четиринадесетия Национален иновационен форум на тема "Интелигентни политики за иновационен растеж“ на 06 декември 2018 г.


Д-р Огнян Шентов, Председател на Фондация "Приложни изследвания и комуникации", отбеляза предизвикателствата пред реализирането на иновационния потенциал на България, включително ниската иновационна активност, спада в разходите за научноизследователска и развойна дейност, както и намаляващия брой изследователи. Същевременно, той приветства нарастващите инвестиции на частния сектор в иновационна дейност, но подчерта нуждата от дългосрочна подкрепа и ангажираност от държавата, с чиято помощ България би могла да догони страните от Централна и Източна Европа.

Президентът на Република България, г-н Румен Радев изтъкна ролята на иновациите като „най-ефективният инструмент за постигане на висок и устойчив икономически растеж“. Държавният глава посочи, че предвид конкурентните предимства на България, като наличието на млади таланти, нарастващите частни инвестиции и лесния достъп до широколентов интернет, страната все още е в групата на „плахите иноватори“. Той сподели подкрепата си за цялостен подход в подкрепа на иновациите, чрез целенасочени програми за финансиране, инвестиции в образованието, стимули и административни облекчения.

Г-н Руслан Стефанов, Координатор на група „Иновации.бг“ към Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, представи основните резултати от тазгодишното издание на доклада „Иновации.бг“. Представянето на България в Европейското иновационно табло се подобрява с всяка изминала година, но страната е все още сред най-слабите страни. Това е резултат на централизираната административна структура на иновационните политики, с ограничена участие на местните власти, липсата на целенасочени и координирани политики и все още слабото върховенство на закона, което увеличава несигурността пред инвеститорите и оказва негативно влияние върху иновационните процеси в страната. За да се осигури дългосрочното подобряване на българската иновационна екосистема, са необходими по-гъвкави административни структури и механизми, изграждане на посреднически звена за диалог с бизнеса и науката на местно ниво, както и подкрепа на съществуващи примери за успешно сътрудничество между изследователски организации и частния сектор.

Г-жа Карина Ангелиева, Заместник-министър на образованието и науката, се присъедини към становището, че България има голям иновационен потенциал и много изследователски постижения, които трябва да бъдат популяризирани и извън страната. Тя представи някои от планираните мерки в подкрепа на бизнеса по време на програмния период 2021-2027 г. и изтъкна нарастващото участие на частни предприятия в рамковите програми на ЕС през последните години, знак за натрупания им иновационен капацитет. Г-жа Ангелиева подчерта, че подкрепата за иновации трябва да бъде съпътствана с инвестиции във фундаментална наука и млади учени, както и да бъде насърчено сътрудничеството между наука, бизнес и гражданско общество.

Г-н Христо Алексиев, съосновател на „Плейграунд енерджи“ ООД, с отличие “Иновативно новостартирало предприятие” 2013 г., акцентира върху значението на естествения интелект, ролята на възпитанието и фокуса върху младите хора. Според него, за да бъдат развити иновациите, е необходимо да се инвестира в „хора, които могат много, искат умерено и знаят какво трябва да правят“.  

Г-жа Николина Хинкова, член на Съвета на директорите, „Мехатроника“ АД, Габрово, носител на наградата “Иновативно предприятие на 2013 г.”, представи гледната точка на големия бизнес и подчерта, че за развитието на иновационния потенциал са необходими подготвени кадри, добра технологичната баса и последователна политика. В тази насока, тя представи няколко основи препоръки за мерки, включително промяна към по-положително възприятие към производствената сфера, въвеждане на образователни програми в отговори на нуждите на бизнеса, по-малко административни пречки и създаването на регионална мрежа от споделени изследователски пространства.

Модератор на дискусията беше г-жа Ралица Ангелова, изпълнителен директор на „БалБок инженеринг“ АД, носители на награда “Зелена иновация – 2014 г.”.


Президентът Румен Радев връчи двете големи награди и почетните грамоти на отличените предприятия в Националния конкурс „Иновативно предприятие на годината - 2018".
Програма на Четиринадесети Национален иновационен форум
Доклад Иновации.бг 2018 "Интелигентни политки за иновационен растеж
Резюме на доклад Иновации.бг
Съобщение за медиите
Медийно отразяване


Галерия:Предходни издания на Националния иновационен форум

Тринадесети Национален иновационен форум, 2017
Дванадесети Национален иновационен форум, 2016
Единадесети Национален иновационен форум, 2015
Десети Национален иновационен форум, 2014
Девети Национален иновационен форум, 2013
Осми Национален иновационен форум, 2012
Седми Национален иновационен форум, 2011 
Шести Национален иновацонен форум, 2010 
Пети Национален иновационен форум,2009
Четвърти Национален иновационен форум, 2008
Трети Национален иновационен форум, 2006 
Втори Национален иновационен форум, 2005 
Първи Национален иновационен форум, 2004 
 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени