ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ФОРУМ

 

ИНТЕЛИГЕНТНИ ПОЛИТИКИ

ЗА ИНОВАЦИОНЕН РАСТЕЖ

6 декември 2018 г.

София Хотел „Балкан”, зала „Средец“

 

 

 

Програма

 

10:00

 

Регистрация

 

10:30

Откриване

Огнян Шентов, Председател, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“

 

Приветствие

Българската иновационна икономика през 2018 година

Румен Радев, Президент на Република България

 

 

Иновации.бг 2018

Руслан Стефанов, Координатор на група Иновации.бг, Фондация „Приложни изследвания и комуникации

 

Интелигентни политики за иновационен растеж

Карина Ангелиева, Заместник-министър на образованието

Христо Алексиев, Съосновател, „Плейграунд енерджи“ ООД

Николинка Хинкова, Член на Съвета на директорите, „Мехатроника” АД, Габрово

 

Дискусия

 

Модератор: Ралица Ангелова, Изпълнителен директор, „БалБок инженеринг“ АД

 

11:30

 

Церемония по награждаването на победителите от Националния конкурс за иновативно предприятие на годината

 

12:00

Закриване 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени