ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Радиопредаването „Предприемачество и иновации 4.0“ събра експерти и предприемачи в ефира на Радио София

Проф. Теодора Георгиева, зам.-ректор на Международното висше бизнес училище, и доц. Стела Балтова, преподавател в него, говориха за нуждите на образованието за иновации и предприемачество, за подкрепата, която хората, които искат да правят собствен бизнес и да развиват иновативни продукти, получават.

"Образованието е допълващо звено в развитието на иновационната среда. Важно е да свържем подкрепата на предприемачите от семейството, от държавата, от бизнеса, от образованието, за да не бъде тази екосистема изолиран остров," каза проф. Георгиева. Доц. Балтова допълни, че новаторите и предприемачите се създават, но трябва да търсят и намерят своето място. „Необходима е креативност и бизнес перспектива. Ние насърчаваме студентите да създават бизнес с дългосрочна стойност," завърши тя.

Добрин Миревски и Емил Кирилов, съосновател на иновативната компания ConnectedBin, разказаха за своите проекти в областта на градското развитие и за това как технологиите помагат за по-доброто управление на отпадъците.
Тяхната компания, заедно с още три български новостартирали фирми – Автоиконом, Tickey и Playground Energy участват в изложението Start.UP! Germany.

Емил Ставрев, основател на Автоиконом, разказа за тяхната платформа за пълно обслужване на автомобилите и специализирани услуги за хора с увреждания, майки с деца.

Габриела Пресолска –основател на социална мрежа за добри дела Volontime и колегата й Яна Трайкова се включиха в предаването с разговор за това как обединяват усилията на доброволци, неправителствени организации и компании за развитие на социални проекти.

Тодор Галев и Деница Маринова, експерти към Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, споделиха своя опит с компании, които развиват иновационния си мениджмънт и залагат на дигитализацията в работата си. Те приканиха и повече предприемачи да кандидатстват в Конкурса „Иновативно предприятие на годината 2018“ до 15 октомври. 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени