ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Радиопредаване "Предприемачество и иновации 4.0" на 7 октомври, неделя сутрин, по Радио София

На 7 октомври, неделя, от 10 часа до 12 часа, за втори път участваме тематично в неделното изнесено "Радиокафе" в ефира на Радио София.

Както винаги ще говорим за иновации и предприемачество, за дигитализацията на бизнеса, за успешни проекти на български новатори, които живеят бъдещето сега. Тази година домакин и съорганизатор на събитието е Международното Висше Бизнес училище. Слушайте ни в ефира на Радио София и онлайн, за да сте в час с възможностите за образование в областта на предприемачеството и иновациите и да знаете кой кой е в тези сфери!

Очаквайте и последни новини за Конкурса "Иновативно предприятие на годината" 2018.

Ще очакваме вашите въпроси по време на предаването на ФБ профила ни.

ФБ събитие 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени