ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Конкурс за Наградата „Джон Атанасов“ на Президента на Републиката за 2018 година

На 31 август изтича срокът за прием на кандидатури за ежегодния конкурс за Наградата „Джон Атанасов“ на Президента на Републиката. Сред лауреатите на президентската награда са ръководители на изследователски центрове на водещи научно-изследователски институти и мултинационални компании в различни направления на компютърните науки.

В президентската инициатива през 2018 г. ще се връчват отличия в следните категории:

1. Награда „Джон Атанасов“ на Президента на Република България – връчва се на млади български учени, изявили се в областта на компютърните науки, с цел насърчаване в световен мащаб на развитието на потенциала на младите българи.

2. Грамота „Джон Атанасов – Ученици и техните преподаватели“ – за успехи, постигнати в международните олимпиади по информатика и по информационни технологии през годината.

3. Грамота „Джон Атанасов – за проект с голям обществен принос“.

4. Грамота „Джон Атанасов – за дебютен пробив в областта на компютърните технологии“.

Носителите на Наградата и Грамотите „Джон Атанасов“ се определят от жури, съставено от водещи в областта на компютърните науки учени и професионалисти.

Крайният срок за кандидатстване за отличията е 31 август 2018 година. Правилата за всяка от категориите и необходимите документи за участие в конкурса са публикувани на сайта на президентската институция. 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени