ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

City Innovation Café 4 - 21 юни, Столична община, София

На 21 юни в София идват трима експерти по изграждането на т.нар. интелигентни градове.

Това са Уилям Уеб - главен изпълнителен директор на Weightless SIG, базиран в Обединеното кралство, е създател на технологията Weighless-P. Той е и директор е на Webb Search и председател на IET (Институтa за инженерни науки и технологии). Фабиен Петигранд e главен директор технологии в ubiik inc., със седалище в Тайван - компания, която внася в Европа първите продукти, използващи технология Weightless. Фабиен е завършил инженерни науки в телекомуникациите и обработката на сигнали в Ecole Supérieure d'Ingénieursen Electrotechnique et Electronique, Париж. Тиери Берисот e международен независим консултант и световно признат експерт в IoT / Telecom и Smart City със седалище във Франция и България.

Събитието се организира от консорциума "Smart Connect", а домакин е проектът "Зелена София" към Столична община. Очакваме ви на 21 юни, в 9,00 часа в залата на ул. Париж 1 (на ъгъла с ул. Московска). Вход свободен! 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени