ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Бизнес срещи с тайвански фирми


На 29 май 2018 г., вторник, в Гранд хотел „София”, гр. София, ще се състоят двустранни бизнес срещи с тайванските фирми Advantech Co., Ltd, Fsp Technology. Inc, Lite-on Technology Corporation и Nexcom International Co., Ltd. Те поизвеждат електроника, смарт устройства и оборудване за изкуствен интелект.

В срещите ще се включат изпълнителни директори, управители или мениджъри на водещи тайвански фирми, дългогодишни производители от различни сектори на индустрията. Ще бъдат представени мостри на нови продукти и ще има възможност да се договарят директно бъдещи търговски взаимоотношения.

Участието е безплатно, със задължителна предварителна регистрация. За участие, моля, попълнете приложения формуляр и го изпратете по електронната поща на следния адрес.

За повече информация, моля, свържете се с Тайвански търговски център, София Бизнес Парк София, Сграда 2, Ет. 5, София 1766, България, тел: +359-2-4899735.

При нужда от съдействие по участието в бизнес срещите, моля търсете Деница Маринова, Програма „Иновации и подкрепа на бизнеса“, denitsa.marinova(at)online.bg,тел. 02/ 973 3000, АРК Консултинг към Enterprise Europe Network - България. 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени