ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Конкурсът за Стартъп на годината 2018 г. CESA събира кандидатури до 15 юни

На национално ниво конкурсът започва с номинации на новостартиращи компании в 14 категории, сред които за стартъп на годината, споделено работно пространство в страната, акселератор/ инкубатор, компания с най-голямо социално въздействие и други.

Кандидатурите се приемат онлайн до 15 юни включително.

На следващия етап жури от успешни български предприемачи и представители на стартъп общността ще реши кои са най-добрите във всяка от категориите. След това публиката отново ще вземе активно участие като гласува онлайн за предпочитания стартъп в периода между 6-и юли и 6-и август. Последният етап преди международната надпревара е националният финал – CESA Bulgaria, който ще се проведе през септември в София.

Central European Startup Awards (CESA) цели да свърже бизнеса и идеите на предприемачите в Австрия, Полша, Чехия, Словакия, Сърбия, Словения, Хърватия, Румъния, Унгария и България. У нас инициативата се организира от Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE). 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени