ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Българо-китайски форум „Международни клъстерни политики“, Варна, 18 – 19 Май 2018 г.

Институт „Конфуций“ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Черноморски клъстер „Иновации и развитие“ в партньорство с Клъстер за информационно осигуряване на Черноморския туристически бизнес и Консултантски Клъстер Веритас отправят покана до български клъстери, фирми, институции и организации за участие във форума, който ще се проведе на 18 и 19 май 2018 г. във Фестивален и конгресен център (ФКЦ), Варна.

Целта на събитието е да срещне два свята, култури и взаимни интереси, които да се трансформират в обмен на идеи и начало на съвместни инициативи. Форумът поставя началото на поредица от събития, свързани с развитие на партньорските взаимоотношения между България и Китай в областта на туризма, информационните и комуникационни технологии, качеството на живот и политиките в образованието. Основен фокус на събитието е сътрудничеството между български и китайски фирми, организации и институции чрез изграждане на международни клъстерни връзки и колаборации. Форумът се провежда под егидата на Областния управител на област с административен център Варна – г-н Стоян Пасев.

На форума ще присъстват представители на държавната администрация, на организации и фирми, които работят с китайски партньори, на китайския бизнес, научни организации и висши училища, експерти в областта на туризма, дигиталните технологии и интелигентното образование, китаисти. Сред тях са: Сдружение „Български център за развитие, инвестиции и туризъм в Китай“, Българо-китайска асоциация за бизнес развитие, клъстер Тракия икономическа зона, Tianjin Pharm Culture Group, Zhongnan University of Economics and Law.

В рамките на програмата на форума участниците ще могат да се включат в пленарната сесия, в която ще бъдат представени добри примери за сътрудничество между български и китайски фирми, както и в дискусии в следните панели:
- Туризъм: Модели за развитие на туристически клъстери в глобалния свят
- Дигитализация: Иновативни решения в бизнеса
- Образование: Творчество и колаборация в клъстерни мрежи,
където ще се дискутират възможностите за сътрудничество между български и китайски фирми.
Специален гост на събитието е г-н Иван Тодоров, председател на Сдружение „Български Център за Развитие, Инвестиции и Туризъм в Китай“ с презентация на тема „Момчиловци – добри практики“.

Налице е и възможност за участие в сесията BCF 2018 Matchmaking and Networking при наличието на интерес към конкретна тематика или област с цел провеждане на дискусии в тесен кръг за сътрудничество, съвместни проекти и бизнес възможности.

Форумът предлага и възможност за представяне на организации и/или продукти на презентационен щанд във фоайето или в пространството около входа на ФКЦ, както и за участие с рекламно каре или рекламна страница в каталога на форума срещу заплащане (на български, английски и китайски език).

Участието във форума е безплатно, чрез предварителна регистрация на следния адрес: http://cnbgforum.eu/pages/bg/registracija.php

За допълнителна информация свързана с темите, лекторите и възможностите за участие, можете да посетите официалната страница на събитието: http://cnbgforum.eu/pages/bg/nachalo.php. 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени