ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Брокерско събитие за клъстери и фирми от ЕС и Азия в Клуж-Напока, Румъния – 18 май 2018 г.

ARIES Transilvania, Enterprise Europe Network-Румъния и АРК Консултинг към Enterprise Europe Network-България отправят покана до български клъстери и фирми за участие в брокерското събитие – 18 май, Клуж-Напока, Румъния. Форумът ще се проведе в рамките на EU-Asia Gateway 2018 – Четвъртата международна конференция за клъстери в Трансилвания (17-18 май 2018).

Поканата е отправена до организации с дейност в следните области:
- ИКТ и креативни индустрии
- Земеделие и храни
- Иновации в мебелната индустрия
- Биоикономика
- Нови материали
- Енергийна ефективност
- Туризъм
- Свързани индустрии
- и други.

Целта на събитието е да събере участници от ЕС и Азия - клъстери, но и фирми, за да осигури възможности за създаване на стратегически партньорства между организациите и регионите, представляващи двата континента. Презентациите на конференцията ще бъдат свързани с концепциите за отворени иновации 2.0 - заедно с действащите лица от триъгълника на знанието (фирми, университети и публична администрация) ще бъдат включени и гражданите. Европейски и азиатски организации (напр. от Южна Корея, Китай, Япония) са поканени за участие в конференцията.

Събитието ще даде възможност на участниците да:
- покажат най-добрите си проекти, продукти или ноу-хау
- поставят началото на трансгранични контакти и сътрудничество
- открият нови партньори в областта на търговското/ технологичното/ изследователското сътрудничество
- представят, обсъдят и разработят нови проекти
- срещнат и споделят виждания с изследователи и експерти.

Клуж е международно признат като най-добър практически модел за сътрудничество и удостоен с наградата Lumminary Award за 2017 г. за Създаване на силна иновационна среда на Конференцията Open Innovation 2.0, организирана от Европейската комисия: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/open-innovation-20-conference-2017.

Срок за подаване на заявките за участие: 14 май 2018 г.

За допълнителна информация:

Даниела Чонкова
daniela.tchonkova(at)online.bg

Фани Колева
fanny.koleva(at)online.bg

АРК Консултинг, Enterprise Europe Network - България
тел. 02/ 9733000 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени