ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Veggie Expo 2018 - 11-13.05.2018, София

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) удължава срока за подаване на документи за участие в специализираното международно изложение за здравословни вегански продукти, веган козметика, мода и домакинство Veggie Expo 2018, 11-13.05.2018, София до 09 март 2018 г. (петък) включително.

Търсят се фирми с интереси в следните области:

• производство и дистрибуция на здравословни вегански продукти;

• производство и дистрибуция на здравословни веган козметика;

• производство и дистрибуция на мода и стоки за домакинство.

Изложението ще се проведе на 11-13.05.2018 в София.

Информацията, правилата и документитe за кандидатстване в Veggie Expo 2018, са публикувани на интернет страницата на ИАНМСП, и остават валидни.

Заявки за участие се приемат не по-късно от 9 март 2018 г.

За съдействие, при въпроси и интерес за участие:

Деница Маринова

Enterprise Europe Network - България

АРК Консултинг

denitsa.marinova(at)online.bg

тел.: 02/9733000 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени