ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Фондация "Приложни изследвания и комуникации" за втора година подкрепя "Идеите-това сме ние"

На 4 септември, от 13,30 часа, екип на програма „Иновации и подкрепа за бизнеса“ ще участва в изложението на неправителствени организации, част от закриването на форума за социално предприемачество "Идеите-това сме ние". Тази година тема на събитието е "Дигитални иновации".

Експертите на фондацията ще представят Конкурса за иновативно предприятие на годината 2017, истории на успешни български малки и средни предприятия, възможности за по-добро управление на иновациите чрез иницииативи на Европейския съюз като Enteprise Europe Network.

Очакваме ви в Аулата на Софиййски университет от 13,30 часа. За подпробности четете тук. 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени